Thông báo

Thông báo Thông báo

Đăng ký kế hoạch năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược
03 tháng 02, 2017
Triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Chương trình Hóa dược
Xét tặng giải thưởng Bảo Sơn năm 2016
15 tháng 12, 2016
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch tổ chức và thể lệ xét tặng giải thưởng Bảo Sơn. Đây là giải thưởng thường niên hàng năm nhằm nhân rộng cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần quảng bá, phổ biến các công trình khoa học hoặc sáng chế đã được ứng dụng trong thực tế, khuyến khích tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
Thông báo về việc tổ chức giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017
13 tháng 12, 2016
Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển.
CALL FOR PAPERS - IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEMS SCIENCE & ENGINEERING 2017
30 tháng 11, 2016
We are honored to invite all interested authors to submit your paper regarding to the International Conference on Systems Science and Engineering 2017 (ICSSE 2017), that will be held on July 21-23, 2017 in Ho Chi Minh City, Vietnam.