Thông báo

Quay lại

Tổ chức giải thể thao Công đoàn năm 2018

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2018 và thiết thực lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Công đoàn trường tổ chức giải thể thao với các nội dung thi đấu cụ thể như sau:

 • Môn thi đấu  
  • Đi bộ tiếp sức tập thể, 
  • Đi bộ cá nhân.
  • Kéo co    
 • Đối tượng tham gia: 
  •  Đoàn viên Công đoàn 
 • Thời gian
  • Đăng ký: Trước ngày 13/11 thứ Ba, tại VPCĐ
  • Bắt thăm:   9h00 thứ Ba ngày 13/11 tại VPCĐ 
  • Tổ chức Thứ Hai ngày 19 tháng 11  

Nhận được thông báo này, đề nghị Công đoàn các đơn vị báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp với Chính quyền đồng cấp thông báo tới toàn thể đoàn viên công đoàn trong đơn vị sắp xếp thời gian đăng ký tham gia giải. 

Điều lệ thi đấu và mẫu đăng ký các đồng chí xem tại đây.

Lịch hướng dẫn tập luyện dự kiến ngày 05 – 09/11, chi tiết sẽ được thông báo cụ thể sau. 

Công đoàn các đơn vị lập danh sách gửi về Công đoàn trường trước ngày 13/11 và bản mềm qua email: cd@hust.edu.vn 

Các công đoàn viên đăng ký Online tại đây.

Sự tham gia tích cực của các đơn vị sẽ đóng góp quan trọng vào thành công của giải.

 

BAN THƯỜNG VỤ