Thông báo

Quay lại

Biểu mẫu dành cho sinh viên xin xác nhận của Trường

  1.

  Mẫu lý lịch sinh viên

 Tải tại đây

  2.

  Giấy chứng nhận sinh viên

 Tải tại đây

  3.

  Giấy giới thiệu sinh viên

 Tải tại đây

  4.

  Giấy xác nhận sinh viên (thay thế tạm thời cho thẻ sinh viên)

 Tải tại đây

  5.

  Mẫu giấy xác nhận vay vốn

 Tải tại đây

  6. 

  Mẫu đơn xin đề nghị miễn, giảm học phí

 Tải tại đây

  7.

   Mẫu giấy xác nhận ưu đãi trong giáo dục

 Tải tại đây
  8.   Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập  Tải tại đây

 9.

  Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

 Tải tại đây

 10.

  Mẫu giấy chứng nhận học bổng hỗ trợ học tập sinh viên

 Tải tại đây

 11. 

  Mẫu đơn xin xét cấp học bổng

 Tải tại đây

 12.

  Mẫu đơn xin mượn hồ sơ sinh viên

 Tải tại đây

 13. 

  Mẫu Phiếu thanh toán ra trường

 Tải tại đây
 14.    Mẫu đăng ký chụp ảnh kỷ yếu sinh viên .  Tải tại đây
 

 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Mảng Công Tác Sinh Viên:

Phòng 103, 104 nhà C1; Điện thoại: 024.3869.3108

Email: ctsv@hust.edu.vn

Mảng Tư vấn việc làm:

Phòng 102 nhà C1; Điện thoại: 024.3869.2896

Email: ctct@hust.edu.vn & tuyendung@hust.edu.vn

Fax: +844 38 680 071

Website: http://ctt-daotao.hust.edu.vn/

Cổng thông tin việc làm: http://work.hust.edu.vn/

Hỏi đáp nhanh