Thông tin khác

Thông tin khác Thông tin khác

Kế hoạch xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2017
19 tháng 07, 2017
Thực hiện thông báo số 37/TB-HĐCDGSNN ngày 4/7/2017 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội xin gửi tới các đơn vị kế hoạch xét công nhận chức danh giáo sư (GS),...
Hướng dẫn triển khai xét chọn đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2017
22 tháng 05, 2017
Đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2017
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 của Sở KHCN Tỉnh Quảng Ngãi
01 tháng 04, 2017
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018
1

TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN