Thông báo

Quay lại

Bộ GD&ĐT tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình KHGD cấp QG 2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 382/TB-BGDĐT ngày 7/6/2017 về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia trong  kế hoạch năm 2017.

Các đơn vị và cá nhân tham gia nộp hồ sơ tuyển chọn theo hướng dẫn kèm theo thông báo này.

Các Hồ sơ đề xuất cần được gửi về phòng KHCN hạn cuối 09/7/2017 để trình ký Lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Hồ sơ hoàn chỉnh được nộp về Phòng Khoa học - Công nghệ hạn cuối cùng vào ngày 10/7/2017 để tổng hợp, đóng gói và nộp Bộ GD&ĐT. 

Tài liệu đính kèm: Thông báo 382