Tạp chí Khoa học công nghệ

Tạp chí khoa học công nghệ Tạp chí khoa học công nghệ

Thể lệ gửi bài

Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Ðại học Kỹ thuật Đọc tiếpGiới thiệuThể lệ gửi bài »

Thể lệ gửi bài

Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Ðại học Kỹ thuật Đọc tiếpGiới thiệuThể lệ gửi bài »

Các trường thành viên

Tiền thân của Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật (gọi tắt Tạp chí Khoa học & Công nghệ) là đặc san về Khoa học và Công nghệ. Ngày 10/6/1995 trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ và phát triển trên lĩnh vực giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa các trường ĐH kỹ thuật Đọc tiếpGiới thiệuCác trường thành viên »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 112

1. Effect of Different Heating Methods on the Mold Temperature Control in the Plastic Injection Molding Process Do Thanh Trung*, Pham Son Minh, Le Tan Cuong – Ho Chi Minh City University of Technology and Education Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 112 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 111

1. Determination of Multi-Residues and Efficacy of Some Pesticides Newly Registered for Agricultural Products in North Vietnam Nguyen Ngoc Ha1,2, Tran Thi Thuy1, Vu Dinh Hoang1* 1 Northern Pesticide Control and Testing Center 2 Hanoi University of Science and Tecnology Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 111 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 110

1. Mô phỏng mô hình chuẩn IEEE trong ATP-EMTP phục vụ nghiên cứu hiện tượng cộng hưởng dưới đồng bộ Lê Đức Tùng – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 110 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 109

1. Nghiên cứu bộ quan sát trượt để ước lượng tốc độ và vị trí rotor động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu Nguyễn Quang Địch – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 109 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 108

1. Closed-Loop Identification of Steam Boilers Using Linear Parameter-Varying Model Trinh Thi Khanh Ly 1,2, Hoang Minh Son 1* 1 Hanoi University of Science and Technology 2 Electric Power University Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 108 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 107

1. Hardware and Software Design for a Self-Balanced Two-Wheelled Scooter Nguyen Hong Quang – Hanoi University of Science and Technology Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 107 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 106

1. Determination of Welding Deformations of I Beam by the General Theory of Welding Deformations and Stresses Nguyen Tien Duong – Hanoi University of Science and Technology Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 106 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 105

1. Investigation of Endothelial Network Formation under Different Medium Conditions with Cell Sheet Engineering Dang Minh Hieu – Hanoi University of Science and Technology Ngo Xuan Trung, Eiji Nagamori, Masahiro Kino-oka – Graduate School of Engineering, Osaka University Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 105 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 104

1. Results of Experimental High Current Impulse 4/10S of Metal Oxide Varistors Zinc in the High Voltage 220 kV Surge Arrester Nguyen Huu Kien – Institute of Energy Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 104 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 103

1. Modeling and Control of Supercapacitor Energy Storage Systems Pham Tuan Anh1,2, Vu Hoang Phuong1, Nguyen Phung Quang1* 1Hanoi University of Science and Technology 2Vietnam Maritime University Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 103 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 102

1. Cascade Sliding Mode Control of DC Motor Nguyen Xuan Anh, Nguyen Huy Phuong, Nguyen Quang Dich* – Hanoi University of Science and Technology Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 102 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 101

1. Optimal State Observer Design Using Gauss-Newton Algorithm in Output Feedback Nmpc Do Thi Tu Anh, Nguyen Doan Phuoc* – Hanoi University of Science and Technology Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 101 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 100

1. An Improved Method of Automatic Machining Feature Recognition from 3D Solid Model Phung Xuan Lan*, Hoang Vinh Sinh – Hanoi University of Science and Technology Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 100 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 99

1. Extraction and Characterization of Exopolysaccharides from Azotobacter Chroococum AT19 Bui Dinh Long*, Chu Thi Chuc, Nguyen Tien Thanh, Trinh Xuan Anh, Hoang Minh Tien, Nguyen Lan Huong – Hanoi University of Science and Technology Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 99 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 98

1. An Architecture of Adhoc-Based Marine Communication Network Một kiến trúc của mạng adhoc ứng dụng trong mạng thông tin biển Nguyen Trung Dung, Nguyen Van Duc – Hanoi University of Science and Technology Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 98 »