văn bản - quy chế văn bản - quy chế

1. BIỂU MẪU

Biểu mẫu về học tập.

Biểu mẫu về bằng cấp

Biểu mẫu về ĐATN và xét TN

Biểu mẫu về QĐ vào ra

Biểu mẫu về Giáo trình.

 

Biểu mẫu (Thanh toán GD, Hợp đồng, Thanh lý thỉnh giảng, Tra cứu KP Thi, DSSVTN, DSCB phản biện)

 

2. QUY CHẾ - QUY ĐỊNH

  • Quyết định về mức học phí đào tạo đại học hệ chính quy

Quy định về mức học phí đào tạo hệ đại học chính quy năm 2016-2017 xem chi tiết tại đây

Quy định về mức học phí đào tạo hệ đại học chính quy xem chi tiết tại đây.

Quy định về mức học phí năm học 2014-2015 tại đây

Quy định về tiếng anh đối với SV đại học chính quy 2014           

  • Quy định về tiếng anh đối với SV các chương trình đặc biệt và chất lượng cao

Quy định về tiếng anh đối với SV các chương trình đặc biệt và chất lượng cao

  • Quy chế về đào tạo đại học chính quy 2014

Quy chề đào tạo đại học chính quy 2014          

  • Quy định về việc đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp  

Hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp Đại học

Xin cấp bản sao bằng cần phải có :

 

- Phải có giấy tường trình việc mất bằng Đại học (có xác nhận của công an).

- Xuất trình Chứng minh nhân dân

Chú ý: trong giấy tường trình phải ghi rõ đầy đủ thông tin trong văn bằng bị thất lạc.

Thời gian nhận lại bản sao: Sau khi nộp giấy tờ 3 ngày, tại: nhà C1 phòng 202A – Bàn số 7

                                                    PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

   

  • Quy định về việc xin nhận bằng tốt nghiệp  

Hướng dẫn thủ tục xin nhận Bằng tốt nghiệp Đại học

Đối với sinh viên khóa cũ khi về trường nhận bằng tốt nghiệp Đại học cần phải có các giấy tờ sau:

 

- Giấy giới thiệu của cơ quan về trường nhận bằng ( Trường hợp chưa đi làm phải có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú )

- Xuất trình Chứng minh nhân dân

- Đối với sinh viên từ khóa 45 đến khóa 50 phải trình chứng chỉ giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng.

 

Lịch phát bằng: Thứ 3, thứ 5 hàng tuần tại nhà C1 phòng 202A – Bàn số 7

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC         

  • Quy định về đào tạo liên thông       

Quy định về đào tạo liên thông tại đây           

  • Quy định về ngành học thứ 2 ĐHCQ - Hệ tín chỉ 

Thông tin về quy định ngành học thứ 2 ĐHCQ hệ Tín chỉ tại đây.