Trang chủ > Đào tạo > Liên hệ

 

Liên hệ

thông tin liên hệ thông tin liên hệ

 Phòng Đào tạo Đại học

Địa chỉ: C1- 201, 202, 203, D6- 201

Email: dtdh@hust.edu.vn

Điện thoại: - 04 3 869 2104

                     - 04 3 869 2008

                     - 04 3 868 2305

                     - 04 3 868 2103 (D6)

 

  Viện Đào tạo Sau đại học

Địa chỉ: C1- 315

Email: dtsdh@hust.edu.vn

Điện thoại: 04 3 869 2115

 

  Viện Đào tạo Liên tục

Địa chỉ: Nhà TC

Email: dtlt@hust.edu.vn

Điện thoại: 04 3 869 3782

SỰ KIỆN NỔI BẬT
T07
28
Đăng ký lớp kỳ I năm học 2017 - 2018