Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 44 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

21/06/2017

THỨ 2

+ 14h30 tại C1-222: BGH (PGS.T.V Tớp) chủ trì họp tiểu ban Toán – Hội đồng Đại cương với các Hội đồng phát triển chương trình đào tạo các đơn vị. TP: Viện trưởng và Chủ tịch các Hội đồng. Phòng ĐTĐH chuẩn bị.

THỨ 3

+ 10h00 tại C1-213: Phòng HTQT tiếp đoàn tình nguyện viên KOICA. Mời đại diện TT Ngoại ngữ cùng dự.

+ 14h30 tại C1-213: Phòng HTQT tiếp đoàn Viện Công nghệ Nông nghiệp Quốc gia (INTA) - Argentina. Mời đại diện Viện CK, CNSH-TP cùng dự.

+ 08h00 tại Hội trường tầng 10 Tòa nhà Tạ Quang Bửu: Giới thiệu thông tin tuyển chọn nam sinh viên đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2017. TP: toàn bộ nam sinh viên tốt nghiệp năm 2017 thuộc các Viện Cơ khí, Viện Điện. Mời lãnh đạo các Viện Cơ khí và Viện Điện tham dự. Phòng CTCT&CTSV và Khoa Giáo dục Quốc phòng – An ninh chuẩn bị.

+ 14h00 tại Hội trường tầng 10 Tòa nhà Tạ Quang Bửu: Giới thiệu thông tin tuyển chọn nam sinh viên đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2017. TP: toàn bộ nam sinh viên tốt nghiệp năm 2017 thuộc các Viện ĐTVT, CNTT&TT, KTHH. Mời lãnh đạo các Viện ĐTVT, CNTT&TT, KTHH tham dự. Phòng CTCT&CTSV và Khoa Giáo dục Quốc phòng – An ninh chuẩn bị.
THỨ 4

+ Thi THPT Quốc gia năm 2017. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị chú ý nhiệm vụ đã được phân công và thông báo cán bộ làm nhiệm vụ coi thi.

THỨ 5

+ Thi THPT Quốc gia năm 2017. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị chú ý nhiệm vụ đã được phân công và thông báo cán bộ làm nhiệm vụ coi thi.

THỨ 6

+ Thi THPT Quốc gia năm 2017. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị chú ý nhiệm vụ đã được phân công và thông báo cán bộ làm nhiệm vụ coi thi.

THỨ 7
+ Thi THPT Quốc gia năm 2017. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị chú ý nhiệm vụ đã được phân công và thông báo cán bộ làm nhiệm vụ coi thi.
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:


Tải về lịch tuần Tải về lịch tuần

Quay lại

Lịch tuần 20

Lịch tuần 20

Hình nhỏ Được tải lên bởi Phòng Hành chính tổng hợp, 16:26 06/01/2017
Trung bình (0 Bình chọn)
Các lời bình
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.
Lịch sử phiên bản
Phiên bản Ngày Cỡ  
1.0 5 Các tháng qua 78k