Lịch công tác

Lịch công tác 20

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 20 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

 

 

THỨ 2

+ 08h00 tại C1-222: BGH (PGS. H.Q.Thắng, PGS. H.Đ.Chính) chủ trì Họp hội đồng xét khen thưởng giảng viên là tác giả có công trình khoa học có ảnh hưởng và giảng viên tiêu biểu thu hút tài trợ và hợp tác nghiên cứu. TP: Theo giấy mời.  Phòng TCCB, QLNC chuẩn bị.

+ 08h30 tại phòng C1-318: Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Phúc, đề tài: Nghiên cứu đáp ứng quá độ của hệ thống nối đất đối với dòng điện sét trên đường dây truyền tải Việt Nam. Ngành: Kỹ thuật điện. Mã số: 9520201. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

+ 14h00 tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT): BGH (PGS. H.Q. Thắng, PGS. H.Đ. Chính) đồng chủ trì Sơ kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐHBK Hà Nội và Tập đoàn VNPT. TP: Theo giấy mời. Phòng HTĐN chuẩn bị.
THỨ 3

+ 07h30 tại Hội trường C2: Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức Trường ĐHBK Hà Nội năm 2020. TP: Theo giấy triệu tập. Phòng HCTH, TCCB, VP CĐT chuẩn bị.

THỨ 4

+ 09h00 tại phòng C1-318: Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Anh Đài, đề tài: Tích chập suy rộng Fourier cosine, Fourier sine thời gian rời rạc và ứng dụng. Ngành: Toán học. Mã số: 9460101. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

+ 14h00 tại C1-222: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHBK Hà Nội.

+ 16h00 tại C1-213: Họp trực tuyến Khởi động Dự án GREENUS Chương trình Erasmus+ KA2. Phòng HTĐN, Viện KHCN&MT chuẩn bị.

THỨ 5

+ 08h30 tại C1-222: Tập huấn công tác tuyển sinh SĐH. TP: BGH, Phòng TS, ĐT, Lãnh đạo phụ trách đào tạo SĐH và cán bộ phụ trách tuyển sinh SĐH của các Viện đào tạo và nghiên cứu (triệu tập theo danh sách). Phòng Tuyển sinh chuẩn bị.

+ 09h00 tại C2-204: Đảng ủy Trường gặp mặt các đồng chí đảng viên nghỉ chế độ từ tháng 02/2020 đến tháng 01/2021. TP: Theo giấy mời. Văn phòng Đảng ủy – Hội đồng trường chuẩn bị.

+ 10h00 tại phòng Hội thảo C2: Lãnh đạo Nhà trường gặp mặt cán bộ nghỉ chế độ từ tháng 2/2020 đến 2/2021. TP: Theo giấy mời. Phòng TCCB chuẩn bị.

+ 14h00 tại C1-207: Họp Hội đồng đánh giá hồ sơ cán bộ ứng tuyển Chương trình trao đổi cán bộ khoa học WAP-HUST 2021 theo thỏa thuận giữa Trường ĐHBKHN và DAAD. TP: Theo giấy mời. Phòng HTĐN, TT NN&TĐHT chuẩn bị.  

+ 14h30 tại C1-213: Họp đề án thành lập TTO. TP: BGH, phòng QLNC, TC-KT, TTPC, BK-Holdings. Viện CNTT-TT, KTHH, CK, Điện, KTQL, KH&CN Nhiệt Lạnh, GS. L.M.Thắng cùng dự. Phòng QLNC, BK-Holdings chuẩn bị.

+ 14h30 tại phòng C1-318: Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Lân, đề tài: Nghiên cứu thực hiện xã hội hóa đầu tư trong ngành công nghiệp than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Ngành: Quản lý công nghiệp. Mã số: 9510601. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

+ 18h30 tại Hội trường C2: Hội thảo phương pháp học tập tích cực và tự học. Kính mời Thầy cô giáo và các em sinh viên quan tâm đến dự. Đoàn Thanh niên chuẩn bị.

THỨ 6

+ 09h00 tại Hội thảo C2: Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác của 7 Trường Đại học kỹ thuật. TP: Theo giấy mời. Phòng HTĐN, HTCH chuẩn bị.

+ 14h00 tại phòng C1-318: Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Lê Tùng Anh, đề tài: Điều khiển dao động kết cấu dựa trên mô hình sử dụng lý thuyết mờ và đại số gia tử. Ngành: Cơ học. Mã số: 9440109. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

THỨ 7

+ 07h30 tại Hội trường C2: LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2020 ĐỢT 2019.2B và 2019.3 cho SV các Viện: CK, CKĐL, CNSH&CNTP, CNTT&TT, Dệt may DG&TT, KH&CN Môi trường, Toán ƯD&TH, VLKT. Kính mời đại diện Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn, Hội CCB, Đoàn TN, HSV Trường, Lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm, Phòng, Ban, các Thầy cô giáo, cán bộ viên chức tham dự. Phòng CTSV chuẩn bị. 

+ 08h30 tại Phòng Hội thảo C2: Công ty Samsung Display Việt Nam phỏng vấn ứng viên đăng ký Chương trình thực tập sinh kỹ thuật và thực tập sinh AI dành cho sinh viên năm cuối. Phòng HTĐN chuẩn bị.

+ 13h30 tại Hội trường C2: LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2020 ĐỢT 2019.2B và 2019.3 cho SV các Viện: Điện, ĐTVT, KH&CN Nhiệt lạnh, KH&KT Vật liệu, KTQL, KTHH, Ngoại ngữ. Kính mời đại diện Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn, Hội CCB, Đoàn TN, HSV Trường, Lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm, Phòng, Ban, các thầy cô giáo, cán bộ viên chức tham dự. Phòng CTSV chuẩn bị. 
CHỦ NHẬT

 

 

 

NHẮC VIỆC: