Lịch công tác

Lịch công tác 01

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 1 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

CHÀO MỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018

THỨ 2

+ 07h30 tại Hội trường C2: Sinh viên K62 học tập Sinh hoạt công dân đầu khoá năm học 2017-2018. Phòng CTCT&CTSV chuẩn bị.

+ 08h30 tại Hội trường B1: Định hướng ngành cho Sinh viên K62 Viện KH & CN Môi trường

+ 09h30 tại C1-213: BGH (PGS. P.H.Lương) chủ trì họp Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên. TP: Theo giấy mời. Phòng CTCT&CTSV chuẩn bị.

+ 13h30 tại Hội trường tầng 10 tòa nhà Tạ Quang Bửu: Sinh viên K16- Viện SIE học tập Sinh hoạt công dân đầu khoá năm học 2017-2018. Viện SIE chuẩn bị.

+ 14h00 tại Hội trường C2: Sinh viên K62 học tập Sinh hoạt công dân đầu khoá năm học 2017-2018. Phòng CTCT&CTSV chuẩn bị.

+ 14h00 tại Hội trường B1: Định hướng ngành cho Sinh viên K62 Viện CN Sinh học & CN Thực phẩm.

+ 14h30 tại C1-222: Lãnh đạo phòng HTQT tiếp đoàn Viện GIFT, trường Đại học POSTECH (Hàn Quốc). Mời đại diện lãnh đạo phòng HCTH, Viện KH&KTVL, CK và KTHH cùng dự

+ 14h30 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Trần Ngọc Thăng, chuyên ngành: Toán ứng dụng. Đề tài: “Phương pháp giải một số lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu và ứng dụng”. Mã số: 62460112. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

THỨ 3

+ 07h30 tại Hội trường C2: Sinh viên K62 học tập Sinh hoạt công dân đầu khoá năm học 2017-2018. Phòng CTCT&CTSV chuẩn bị.

+ 08h30 tại Hội trường B1: Định hướng ngành cho Sinh viên K62 Viện Kỹ thuật Hóa học.

+ 08h30 tại C1-115: Chuyên gia SIEMENS Vietnam tổ chức buổi hội thảo  Nghiên cứu tính toán lưới điện và giới thiệu các phần mềm SINCAL, PSSE. Mời các thày/cô quan tâm tham dự

+ 11h30 tại C1-222: Lãnh đạo phòng HTQT gặp mặt sinh viên trao đổi chương trình TFSCALE Singapore 2017.

+ 14h00 tại Hội trường C2: Sinh viên K62 học tập Sinh hoạt công dân đầu khoá năm học 2017-2018. Phòng CTCT&CTSV chuẩn bị.

+ 14h00 tại C1-213: BGH (PGS. H.M.Sơn, PGS. T.V.Tớp) chủ trì tiếp Công ty phần mềm Siemens. TP: Theo giấy mời.

+ 14h30 tại PK C1 - 214: BGH (PGS. H.M. Sơn) tiếp đoàn Ban Giám hiệu trường Đại học TROY, Hoa Kỳ. TP: Đại diện phòng HCTH, HTQT, KHCN, Viện SIE cùng dự.

+ 15h00 tại Hội trường tầng 10 tòa nhà Tạ Quang Bửu: BGH (PGS. H.M. Sơn) chủ trì tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khoá 12 ngành Quản trị kinh doanh, chương trình hợp tác với ĐH TROY, Hoa Kỳ. TP Theo giấy mời. Viện SIE chuẩn bị.

THỨ 4

+ 08h30 tại Hội trường B1: Định hướng ngành cho Sinh viên K62 Viện Ngoại ngữ.

+ 08h30 tại Hội trường C2: Định hướng ngành cho Sinh viên K62 Viện CNTT& TT.

+ 10h00 tại C1-213: Lãnh đạo phòng HTQT tiếp trường Đại học Kogakuin (Nhật Bản).

+ 14h00 tại Hội trường B1: Định hướng ngành cho Sinh viên K62 Viện Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu.

+ 14h00 tại Hội trường C2: Định hướng ngành cho Sinh viên K62 Viện Điện tử Viễn thông.

THỨ 5

+ 07h00 tại Quảng trường C1: LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018.

Kính mời: Đảng ủy, Thường trực Hội đồng trường, Ban Giám hiệu; Đại diện BCH Công Đoàn, Hội CCB, Đoàn TN, HSV Trường; Trưởng các Khoa, Viện, Trung tâm, Phòng, Ban, các thầy cô giáo, cán bộ viên chức và toàn thể sinh viên K62 tham dự. Phòng CTCT&CTSV chuẩn bị.

+ 08h30 tại Hội thảo C2: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với trường ĐH Bách khoa Hà Nội. TP: Trưởng, Phó trưởng đơn vị cấp 2. Kính mời Chủ tịch HĐ Trường, Chủ tịch CĐ Trường, Chủ tịch Hội CCB Trường, Bí thư ĐTN Trường.

+ 08h30 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Khương Minh Tuấn, chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực. Đề tài: “Nghiên cứu kiến trúc hướng mô hình kết hợp với RealTime UML/MARTE trong thiết kế hệ thống điều khiển cho phương tiện không người lái tự hành trên mặt nước”. Mã số: 62520116. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

+ 09h00 tại C1-222: Lãnh đạo phòng HTQT gặp mặt sinh viên quốc tế thuộc các chương trình trao đổi năm học 2017-2018. TP: Theo giấy mời.

+ 13h30 tại Hội trường C2: Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu giới thiệu quy hoạch Đảng ủy và các chức danh trong Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2020-2025. TP: Theo danh sách triệu tập. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo cán bộ tham dự đầy đủ.

+ 14h00 tại Hội trường C2: Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa XII) và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018. TP: Hội đồng trường, Chủ tịch Hội CCB, BTV Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội sinh viên trường; Trưởng và Phó trưởng các đơn vị từ cấp Bộ môn trở lên; cán bộ Công đoàn từ tổ phó trở lên và toàn thể đảng viên đến dự.

+ 14h00 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Phạm Thanh Huyền, chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử. Đề tài: “Nghiên cứu thiết kế bộ ADC kiểu thanh ghi xấp xỉ liên tiếp công suất thấp sử dụng vật liệu điện tử hữu cơ”. Mã số: 62520203. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

+ 14h00 tại Hội trường B1: Định hướng ngành cho Sinh viên K62 Viện KT&QL.

THỨ 6

+ 08h30 tại C2-204: Họp Đảng ủy trường.

+ 08h30 tại C1-222: Tập huấn cán bộ coi thi tuyển sinh cao học đợt 2/2017.

+08h30 tại Hội trường C2: Định hướng ngành cho Sinh viên K62 Viện Cơ khí.

+ 08h30 tại Hội trường B1: Định hướng ngành cho Sinh viên K62 Viện Toán ứng dụng & Tin học.

+ 08h30 tại Hội trường tầng 10 thư viện TQB: Định hướng ngành cho Sinh viên K62 Viện Cơ khí động lực. 

+ 14h00 tại Hội trường C2: Định hướng ngành cho Sinh viên K62 Viện Điện.

+ 14h00 tại Hội trường B1: Định hướng ngành cho Sinh viên K62 Viện Dệt may da giày và thời trang.

THỨ 7

+ Thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2/2017 tại nhà D9.

+ 07h30 tại Hội trường C2: LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP cho sinh viên các Viện: Cơ khí, Cơ khí Động lực, KH&CN Nhiệt lạnh, KH&KT Vật liệu, Sư phạm Kỹ thuật. Kính mời: Đại diện Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu; BCH Công Đoàn, Hội CCB, Đoàn TN, HSV Trường; Trưởng các Khoa, Viện, Trung tâm, Phòng, Ban, các thầy cô giáo, cán bộ viên chức tham dự. Phòng CTCT&CTSV chuẩn bị.

+ 08h30 tại Giảng đường B1: Định hướng ngành cho Sinh viên K62 Viện Sư phạm kỹ thuật.

+13h30 tại Hội trường C2: LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP cho sinh viên các Viện: Điện, Vật lý Kỹ thuật, Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý môi trường, Kỹ thuật Hóa học. Kính mời: Đại diện Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, BCH Công Đoàn, Hội CCB, Đoàn TN, HSV Trường; Trưởng các Khoa, Viện, Trung tâm, Phòng, Ban, các thầy cô giáo, cán bộ viên chức tham dự. Phòng CTCT&CTSV chuẩn bị.

CHỦ NHẬT

+ Thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2/2017 tại nhà D9.

+ 07h30 tại Hội trường C2: LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP cho sinh viên các Viện: CN Thông tin và Truyền thông, Toán ƯD và Tin học, Kinh tế và Quản lý, KH&CN Môi trường. Kính mời: Đại diện Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, BCH Công Đoàn, Hội CCB, Đoàn TN, HSV Trường; Trưởng các Khoa, Viện, Trung tâm, Phòng, Ban, các thầy cô giáo, cán bộ viên chức tham dự. Phòng CTCT&CTSV chuẩn bị.

+ 13h30 tại Hội trường C2: LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP cho sinh viên các Viện: Điện tử Viễn thông, CN Sinh học và CN Thực phẩm, Ngoại ngữ, Dệt-May Da giầy và Thời trang. Kính mời: Đại diện Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, BCH Công Đoàn, Hội CCB, Đoàn TN, HSV Trường; Trưởng các Khoa, Viện, Trung tâm, Phòng, Ban, các thầy cô giáo, cán bộ viên chức tham dự. Phòng CTCT&CTSV chuẩn bị.

 

NHẮC VIỆC:


Tải về lịch tuần Tải về lịch tuần

Quay lại

Lịch tuân 17

Lịch tuân 17

Hình nhỏ Được tải lên bởi Phòng Hành chính tổng hợp, 08:23 12/12/2016
Trung bình (0 Bình chọn)
Các lời bình
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.
Lịch sử phiên bản
Phiên bản Ngày Cỡ  
1.0 8 Các tháng qua 74k