Lịch công tác

Lịch công tác 41

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 41 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4

+ 07h30 tại P.923 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban Hóa vô cơ.

+ 07h30 tại P.902 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban Hóa Hữu cơ.

+ 07h30 tại P.702 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban Kỹ thuật Cơ khí.

+ 13h30 tại tại P.923 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện Phân ban Điện tử.

+ 13h30 tại P.902 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện Phân ban Viễn thông.

+ 13h30 tại P.702 – tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện Phân ban Kỹ thuật Cơ điện tử.
THỨ 5

+ 07h30 tại P.923 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban Công nghệ thông tin.

+ 07h30 tại P.702 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban Vật lý kỹ thuât.

+ 07h30 tại P.902 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban KH&KT Môi trường.

+ 07h30 tại P.903 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban DM-DG & Thời trang.

+ 13h30 tại P.923 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban Kỹ thuật điện.

+ 13h30 tại P.902 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban KTĐK & Tự động hóa.

+ 13h30 tại P.903 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban KH&KT Vật liệu.

+ 13h30 tại P.702 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban Cơ khí động lực.

THỨ 6

+ 07h30 tại P.923 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban Kỹ thuật sinh học.

+ 07h30 tại P.903 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban Kỹ thuật thực phẩm.

+ 07h30 tại P.702 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban Lý luận chính trị.

+ 07h30 tại P.902 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban Sư phạm kỹ thuật.

+ 08h00 tại Sân vận động Bách khoa: Khai mạc ”Giải bóng đá nữ trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2020”. Kính mời Thầy cô và các em sinh viên đến tham dự và cổ vũ.

+ 13h30 tại P.702 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban Toán ƯD & Tin học.

+ 13h30 tại P.923 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban Ngoại ngữ.

+ 13h30 tại P.902 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban  KH&CN Nhiêt lạnh.

+ 13h30 tại P.903 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban Kinh tế & Quản lý.
THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:


Tải về lịch tuần Tải về lịch tuần

Quay lại

Lịch tuần 15

Lịch tuần 15

Hình nhỏ Được tải lên bởi Phòng Hành chính tổng hợp, 14:53 02/12/2018
Trung bình (0 Bình chọn)
Các lời bình
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.
Lịch sử phiên bản
Phiên bản Ngày Cỡ  
1.0 1 Năm qua 110k