Lịch công tác

Lịch công tác 30

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 30 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2

+ 14h00 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Văn Yên, chuyên ngành: Vật lý kỹ thuật. Đề tài: Nghiên cứu cấu trúc và sự không đồng nhất động học trong vật liệu Silicát ba nguyên PbO.SiO2, Al­2O3.2SiO­2 và Na2O.2SiO2 ở trạng thái lỏng và vô định hình. Mã số: 62520401. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

+ 18h00 tại tầng 3-A17 TQB: BKHUP Coworking Space vòng loại Cuộc thi “Giải quyết tình huống kinh doanh 2018” dành cho sinh viên năm 3 – 4 các trường ĐH tại Hà Nội và TPHCM do Ngân hàng HSBC cùng JA Việt Nam tổ chức. Mời các bạn sinh viên đam mê kinh doanh tham dự.

THỨ 3
+ 14h30 tại C1-222: BGH (PHT. T.V Tớp) chủ trì họp triển khai Chương trình “Một ngày là sinh viên Bách Khoa”. TP: Ban tư vấn tuyển sinh, đại diện lãnh đạo các Viện CNTT, ĐTVT, Điện, CK, CKĐL, KTHH, KH&KT Vật liệu, VLKT, Toán ƯD&TH, Lãnh đạo các đơn vị: phòng HCTH, ĐTĐH, KHTV, QT, TB, BV, TT TT&QHCC, TV TQB, TT TT-VH, Khoa GDTC, BK Holdings, TT KTX, TT Phục vụ, TT Y tế, Đoàn TN, Hội sinh viên. Phòng CTCT&CTSV, ĐTĐH chuẩn bị.
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
THỨ 7

 

+ 07h00 tại Hội trường C2: Đại hội đại biểu Hội SV Trường ĐHBKHN lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2018-2020 (Phiên thứ nhất). TP: Theo giấy mời.

+ 14h00 tại Hội trường C2: Đại hội đại biểu Hội SV Trường ĐHBKHN lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2018-2020 (Phiên thứ hai). TP: Theo giấy mời.

CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:


Tải về lịch tuần Tải về lịch tuần