Lịch công tác

Lịch công tác 41

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 41 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4

+ 07h30 tại P.923 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban Hóa vô cơ.

+ 07h30 tại P.902 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban Hóa Hữu cơ.

+ 07h30 tại P.702 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban Kỹ thuật Cơ khí.

+ 13h30 tại tại P.923 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện Phân ban Điện tử.

+ 13h30 tại P.902 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện Phân ban Viễn thông.

+ 13h30 tại P.702 – tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện Phân ban Kỹ thuật Cơ điện tử.
THỨ 5

+ 07h30 tại P.923 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban Công nghệ thông tin.

+ 07h30 tại P.702 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban Vật lý kỹ thuât.

+ 07h30 tại P.902 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban KH&KT Môi trường.

+ 07h30 tại P.903 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban DM-DG & Thời trang.

+ 13h30 tại P.923 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban Kỹ thuật điện.

+ 13h30 tại P.902 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban KTĐK & Tự động hóa.

+ 13h30 tại P.903 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban KH&KT Vật liệu.

+ 13h30 tại P.702 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban Cơ khí động lực.

THỨ 6

+ 07h30 tại P.923 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban Kỹ thuật sinh học.

+ 07h30 tại P.903 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban Kỹ thuật thực phẩm.

+ 07h30 tại P.702 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban Lý luận chính trị.

+ 07h30 tại P.902 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban Sư phạm kỹ thuật.

+ 08h00 tại Sân vận động Bách khoa: Khai mạc ”Giải bóng đá nữ trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2020”. Kính mời Thầy cô và các em sinh viên đến tham dự và cổ vũ.

+ 13h30 tại P.702 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban Toán ƯD & Tin học.

+ 13h30 tại P.923 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban Ngoại ngữ.

+ 13h30 tại P.902 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban  KH&CN Nhiêt lạnh.

+ 13h30 tại P.903 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện. Phân ban Kinh tế & Quản lý.
THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:


Tải về lịch tuần Tải về lịch tuần

Quay lại

Lịch tuần 09

Lịch tuần 09 (Phiên bản 1.0)

Hình nhỏ Được tải lên bởi Phòng Hành chính tổng hợp, 08:40 22/10/2018
Trung bình (0 Bình chọn)
Các lời bình
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.
Lịch sử phiên bản
Phiên bản Ngày Cỡ  
1.0 1 Năm qua 88k