Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 36 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY

GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30-4

VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1-5

THỨ 2

+ 14h00 tại C1-222: BGH (GS. Đ.V. Phong) chủ trì làm việc với Vụ Khoa học và Công nghệ Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nghiệm thu các đề tài. TP: Theo giấy mời. Phòng KHCN chuẩn bị.

+ 15h30 tại C1-213: Lãnh đạo phòng HTQT tiếp Đại diện Truờng ĐHQG Changwon (Hàn Quốc). Mời Viện Cơ khí và Viện Điện cùng dự.

THỨ 3

+ 09h00 Hội thảo C2: Hội thảo tuyển dụng của Công ty LG Hải Phòng . Mời các bạn Sinh viên các ngành Cơ khí, Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện đã và sẽ tốt nghiệp năm 2017 tới tham dự. Phòng CTCT&CTSV chuẩn bị.

THỨ 4

+14h30 tại C2-204: Họp Đảng ủy trường.

THỨ 5

+ 9h00 tại C1-213: Phỏng vấn học bổng Mạng lưới ASEA-UNINET. Phòng HTQT chuẩn bị. TP: Theo giấy mời

THỨ 6
THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:

+ Phòng Kế hoạch Tài vụ phát tiền phúc lợi 30/4 và 1/5 cho cán bộ nhân viên, đề nghị các đơn vị lập danh sách CBVC đơn vị mình và gửi về Phòng KHTV trước ngày 25/4/2017.