Lịch công tác

Lịch công tác 33

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 33 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2
+ 15h00-17h00: BGH họp trực tuyến với Trưởng các đơn vị cấp 2. Đề nghị các đồng chí Trưởng đơn vị tham dự đầy đủ.
THỨ 3
THỨ 4
+15h00: Họp Đảng ủy Trường trực tuyến. Đề nghị các Đảng ủy viên Trường tham dự đầy đủ.
THỨ 5
THỨ 6
+ 14h00: Họp giao ban Quý 2/2020 trực tuyến. TP: Trưởng, Phó trưởng đơn vị cấp 2. Kính mời Chủ tịch HĐT, Chủ tịch CĐ Trường, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đoàn TN, Trưởng Ban TTND. Đề nghị các đồng chí dự họp đầy đủ.
THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC: