Lịch công tác

Lịch công tác 16

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 16 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2
+ 14h00 tại C1-222: Hiệu trưởng giao ban với Trưởng các đơn vị chuyên môn (Khoa, Viện, Trung tâm nghiên cứu thuộc trường). Kính mời Trưởng các phòng: ĐT, CTSV, TC-KT, CSVC, QLNC, HTĐN. Phòng TCCB, HCTH chuẩn bị.
THỨ 3

+ 08h00 tại nhà thi đấu Bách khoa: Khai mạc giải Bóng rổ sinh viên Hà nội. Kính mời toàn thể Cán bộ và các em sinh viên đến dự và cổ vũ cho đội tuyển Bách khoa.

+ 09h30 tại C1-214: Phòng HTĐN tiếp Tập đoàn công nghệ CMC (Việt Nam).
THỨ 4

+ 08h30 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Thu Giang, Ngành:Vật lý kỹ thuật. Mã số: 9520401. Đề tài: Mô phỏng cấu trúc và cơ tính của hệ ôxit Al2O3, GeO2, SiO2. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

+ 10h30 tại C1-213: Phòng HTĐN tiếp trường Đại học Purdue (Hoa Kỳ). Mời Phòng QLNC, Viện KH&CN Môi trường, KTQL cùng dự.

+ 15h30 tại C1-213: Phòng HTĐN tiếp Amazon Web Services. Mời Viện CNTT&TT và ĐTVT cùng dự.

+ 14h00 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Ngô Văn Tới, Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học. Mã số: 9140110. Đánh giá kết quả học tập trong dạy học môn Công nghệ bậc trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

+ 17h00 tại Hội trường C2: Viện Kỹ thuật Hóa học tổ chức SHCD giữa khóa. Phòng CTSV, Viện KTHH chuẩn bị.

THỨ 5

+ 14h00 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Chu Bình Minh, Ngành: Toán học. Mã số: 9460101. Đề tài: Rút gọn mô hình cho một số hệ điều khiển tuyến tính. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

THỨ 6
THỨ 7

+ 07h00tại Hội trường C2 : Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHBK Hà Nội lần thứ XXXV, nhiệm kỳ 2019 -2022 (Phiên nội bộ). TP: Theo giấy triệu tập và giấy mời. Văn phòng Đoàn TN chuẩn bị.

+ 14h00 tại Hội trường C2 : Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHBK Hà Nội lần thứ XXXV, nhiệm kỳ 2019 -2022 (Phiên chính thức). TP: Theo giấy triệu tập và giấy mời. Văn phòng Đoàn TN chuẩn bị.

CHỦ NHẬT

+ 07h00 tại Hội trường C2: Viện Dệt may- Da giày và Thời trang tổ chức SHCD giữa khóa. Phòng CTSV, Viện DM-DG và Thời trang chuẩn bị.

+ 13h00 tại Hội trường C2: Viện KH&CN Môi trường tổ chức SHCD giữa khóa. Phòng CTSV, Viện KH&CN Môi trường chuẩn bị.

 

NHẮC VIỆC: