Lịch công tác

Lịch công tác 46

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 46 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4

+ 09h00 tại C1-222: BGH (GS. Đ.V. Phong) tiếp Lãnh đạo Công ty Sao Thái Dương và trao đổi về hợp tác nghiên cứu. TP: Theo giấy mời. Mời Lãnh đạo Phòng QLNC, TTPC; Lãnh đạo Viện KTHH, CNSH-CNTP, INAPRO cùng dự.

+ 15h00 tại C2-204: Họp Đảng ủy Trường.

THỨ 5

+ 08h30 tại Hội trường C2: Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ trường ĐHBK Hà Nội lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. TP: Toàn thể đảng viên của Đảng bộ; Cán bộ lãnh đạo các Khoa, Viện, Phòng, Ban từ Phó trưởng Bộ môn và tương đương trở lên; Cán bộ Công đoàn từ tổ phó trở lên; Cán bộ giảng dạy là Tiến sỹ; Hội đồng Trường, TV Đoàn Trường, Chủ tịch Hội CCB Trường, Chủ tịch Hội sinh viên Trường.

+ 08h30 tại tầng 2, tòa nhà A17: Khóa đào tạo "Nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST cho cán bộ quản lý" - Hệ sinh thái khởi nghiệp, mô hình vườn ươm. BK-Holdings chuẩn bị.

+ 13h30 tại tầng 2, tòa nhà A17: Khóa đào tạo "Nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST cho cán bộ quản lý" -  Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý vườn ươm. BK-Holdings chuẩn bị.
THỨ 6

+ 08h30 tại tầng 2, tòa nhà A17: Khóa đào tạo "Nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST cho cán bộ quản lý" - Mô hình cố vấn khởi nghiệp trí tuệ cảm xúc thông minh. BK-Holdings chuẩn bị.

+ 13h30 tại tầng 2, tòa nhà A17: Khóa đào tạo "Nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST cho cán bộ quản lý"  Định giá startup và gọi vốn. BK-Holdings chuẩn bị.

+ 14h00 tại phòng Hội thảo C2: Họp giao ban Quý 3/2020. TP: Trưởng, Phó trưởng đơn vị cấp 2. Kính mời Chủ tịch HĐT, Chủ tịch CĐ Trường, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đoàn TN, Trưởng Ban TTND. 
THỨ 7

+ 08h30 tại tầng 3, tòa nhà A17: Khóa đào tạo "Nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST cho cán bộ quản lý" - Kết nối với các dự án. BK-Holdings chuẩn bị.

+ 13h30 tại tầng 3, tòa nhà A17: Khóa đào tạo "Nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST cho cán bộ quản lý" -  Diễn đàn Kết nối với các thành phần của hệ sinh thái. BK-Holdings chuẩn bị.
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC: