Lịch công tác

Lịch công tác 52

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 52 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2

+ 11h00 tại C1-222: Khai mạc khóa học Engineering English Program cho sinh viên trao đổi Viện công nghệ Shibaura (Nhật Bản). Mời đại diện phòng: CTSV, ĐT và viện: Điện, Ngoại ngữ cùng dự. Phòng HTĐN chuẩn bị.

+ 15h30 tại C1-222: BGH (GS. Đ.V.Phong) tiếp đoàn dự án “Hành trình khám phá những miền đất khởi nghiệp” đề án 844. TP: HCTH, TT&QTTH, HTĐN, CTSV, ĐTN, BK-Holdings. Kính mời lãnh đạo các viện và trung tâm nghiên cứu cùng dự. Phòng QLNC chuẩn bị.
THỨ 3

+ Từ 07h30 và 13h30 tại Hội trường C2: Sinh viên K64 học tập Sinh hoạt công dân đầu khoá năm học 2019-2020. Phòng CTSV chuẩn bị.

+ 09h00 tại C1-222: BGH (PGS. T.V.Tớp) chủ trì lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐHBKHN và tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF. Mời đại diện phòng HTĐN cùng dự. Viện Ngoại ngữ chuẩn bị.
THỨ 4

+ Từ 07h30 và 13h30 tại Hội trường C2: Sinh viên K64 học tập Sinh hoạt công dân đầu khoá năm học 2019-2020. Phòng CTSV chuẩn bị.

+ 08h30 tại Hội trường tầng 3 – nhà B1: Hội đồng trường (PGS. L.M.Thắng) chủ trì Hội nghị bầu bổ sung thành viên Hội đồng trường. TP: Theo thông báo của phòng TCCB.

THỨ 5

+ Từ 07h30 và 13h30 tại Hội trường C2: Sinh viên K64 học tập Sinh hoạt công dân đầu khoá năm học 2019-2020. Phòng CTSV chuẩn bị.

+ 11h00 tại C1-213: BGH (PGS. T.V.Tớp) tiếp lãnh đạo công ty CP AIDEM (Nhật Bản). Mời đại diện Phòng HTĐN và TTNN&HTTĐHT cùng dự.

THỨ 6

+ Từ 07h30 và 13h30 tại Hội trường C2: Sinh viên K64 học tập Sinh hoạt công dân đầu khoá năm học 2019-2020. Phòng CTSV chuẩn bị.

THỨ 7

+ 07h00 tại Hội trường C2: BGH (PGS. T.V.Tớp) chủ trì Lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2019 – đợt 2018 2A và 2B cho sinh viên các Viện: CK, CNSH-CNTP,Toán ƯD&TH, SPKT. Phòng CTSV chuẩn bị.

+ 13h30 tại Hội trường C2: BGH (PGS. T.V.Tớp) chủ trì Lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2019 – đợt 2018 2A và 2B cho sinh viên các Viện: Điện, KTQL, CKĐL, KH&CN Nhiệt Lạnh. Phòng CTSV chuẩn bị.

+ 18h00 tại Quảng trường C1: Hội sinh viên Trường tổ chức Chương trình “HUST Graduation Ceremony” dành cho sinh viên tốt nghiệp năm 2019. Kính mời Thầy cô và các em sinh viên quan tâm đăng ký với HSV tham dự. Đoàn Thanh niên và Phòng CTSV phối hợp hỗ trợ HSV tổ chức.
CHỦ NHẬT

+ 07h00 tại Hội trường C2: BGH (PGS. T.V.Tớp) chủ trì Lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2019 – đợt 2018 2A và 2B cho sinh viên các viện: CNTT&TT, DM-GD&TT, NN, KH&CN Môi trường. Phòng CTSV chuẩn bị.

+ 13h30 tại Hội trường C2: BGH (PGS. T.V.Tớp) chủ trì Lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2019 – đợt 2018 2A và 2B cho sinh viên các viện: ĐTVT, KTHH, KH&KT Vật liệu, VLKT. Phòng CTSV chuẩn bị.
 

NHẮC VIỆC:

+ Thứ 3 ngày 20/8/2019 phòng Tài chính – Kế toán phát tiền phúc lợi 2/9 cho CBVC trường. Đề nghị các đơn vị lập danh sách CBVC đơn vị mình và nộp cho phòng TC-KT trước ngày 19/8/2019.