Lịch công tác

Lịch công tác 42

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 42 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2
+ 14h00 tại P.205 - tòa nhà Trung tâm Việt-Đức: Văn phòng DAAD tổ chức Giới thiệu về hệ thống giáo dục đại học của Đức-Trình bày bằng tiếng Anh; các chương trình học bổng DAAD-Trình bày bằng tiếng Việt và giới thiệu về trường đại học khoa học ứng dụng Rhein-Waal-Trình bày bằng tiếng Anh. Kính mời cán bộ và các em sinh viên quan tâm đến dự”. Văn phòng DAAD chuẩn bị.
THỨ 3
+ 08h30 tại Hội thảo C2: Công ty TNHH LG Display tổ chức chương trình tuyển dụng dành cho các bạn sinh viên năm cuối tất cả các ngành. Mời các bạn sinh viên quan tâm tới tham dự. Phòng CTSV chuẩn bị (cả ngày).
THỨ 4

+ 09h00 tại C1-213: Phòng HTĐN tiếp đại diện Công ty Samsung Display Vietnam. Mời đại diện lãnh đạo viện CNTT&TT, Điện, Cơ Khí, MICA tham dự. Phòng HTĐN, HCTH chuẩn bị.

THỨ 5

+ 08h30 tại phòng Hội thảo C2: BGH (PGS. H.M.Sơn, TS. N.Quân Chủ tịch Mạng lưới CSV) chủ trì tọa đàm “Quỹ đầu tư khởi nghiệm sáng tạo Bách khoa”. TP: Theo giấy mời. Văn phòng Cựu sinh viên chuẩn bị.

+ 10h00 tại C1-222: BGH (GS. Đ.V.Phong) chủ trì Họp Hội đồng cấp Trường xét giải sinh viên NCKH năm học 2019-2020. TP: Chủ tịch, Thư ký các hội đồng phân ban. Phòng QLNC chuẩn bị.

THỨ 6
THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC: