Lịch công tác

Lịch công tác 09

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 9 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2

+ 08h30 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp Trường cho NCS Lê Văn Thắm, ngành: Kỹ thuật cơ khí. Đề tài: Nghiên cứu phương pháp tạo hình lưỡi cắt kéo mổ y tế đầu cong nhằm cải thiện chất lượng làm việc của kéo. Mã số: 9520103. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

+ 09h00 tại C1-213: Phòng HTĐN tiếp Viện Tài nguyên và Công nghệ Đức-Mông Cổ (German-Mongolian Institute for Resources and Technology).

+ 11h00 tại C1-214:  BGH (PGS. H. M. Sơn) tiếp đón và chào xã giao đoàn Yeungjin Cyber College (YCC) và Hiệu trưởng TS. Bang-je CHO. TP: Phòng HCTH, HTĐN, TT Mạng TT. TT Mạng TT chuẩn bị. 

+ 13h30 tại C1-213: Phòng HTĐN tiếp trường ĐH Masaryk (CH Séc) và trường ĐHCN Talinn (Estonia). TP Theo giấy mời.

THỨ 3

+ 08h00 tại C1-302: Phòng Tuyển sinh đón tiếp học sinh Trường PTTH chuyên Khoa học Tự nhiên đến tham quan và trải nghiệm tại trường ĐHBK HN. Các đơn vị phối hợp: Trung tâm Năng lượng nguyên tử, Viện Cơ khí, Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Viện CN Sinh học - CN Thực phẩm, Viện MICA. Phòng Tuyển sinh chuẩn bị.

+ 14h00 tại C1-222: Phòng HTĐN tiếp đoàn trường Đại học Quốc gia Trung ương Đài Loan. Mời Viện CK, CNSH&CNTP, ĐTVT, KTQL, KTHH, KHVL và VLKT cùng dự.

+ 19h00 tại Hội trường C2: BGH (PGS. T.V.Tớp) chủ trì Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác thông tin đối ngoại do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Nhà trường tổ chức. Kính mời đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong Trường và cán bộ các đơn vị: phòng CTSV, TT và QTTH, Văn phòng Đảng, Công đoàn, khoa Lý luận Chính trị, cán bộ trẻ làm công tác đoàn, bí thư, lớp trưởng các khóa. Phòng CTSV và Đoàn TN chuẩn bị.
THỨ 4

+ 15h00 tại C2-204: Họp Đảng ủy trường.

+ 17h00- 21h00 tại Hội trường C2: Viện Điện tử Viễn thông tổ chức sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa năm học 2018-2019. Viện Điện tử Viễn thông chuẩn bị. 

THỨ 5
+ 17h00 – 21h00 tại Hội trường C2: Viện Điện tử Viễn thông tổ chức sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa năm học 2018-2019. Viện Điện tử Viễn thông chuẩn bị.
THỨ 6
THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC: