Lịch công tác

Lịch công tác 05

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 5 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2
THỨ 3

+ 08h30 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Trần Thị Xuân, Ngành:  Khoa học vật liệu. Mã số: 9440122. Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của dung dịch tôi polyme đến tổ chức, tính chất, biến dạng của thép ổ lăn OL 100Cr1,5. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

+ 09h30 tại C1-222: BGH (PGS. H.M.Sơn) chủ trì  ký kết văn bản hợp tác giữa trường ĐHBK Hà Nội và Công ty SEKISHO (Nhật Bản). TP: HTĐN, HCTH, TT&QTTH, khoa GDTC. Phòng CTSV chuẩn bị.

+ 15h00 tại C1-213: BGH (PGS. T.V.Tớp) tiếp đoàn các Trường ĐH LB Nga. Mời đại điện Phòng ĐT cùng dự. Phòng HTĐN chuẩn bị.

THỨ 4

+ 08h30 tại C1-222: BGH họp triển khai nhiệm vụ năm học với Trưởng các Khoa, Viện và Trung tâm nghiên cứu; Trưởng các phòng: ĐT, QLNC, CTSV, CSVC, HTĐN, QLCL, TCCB, HCTH cùng dự.

+ 09h00 tại phòng Hội thảo C2:  Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo công bố tổ chức sự kiện SV-startup 2019.
THỨ 5
+ 09h00 tại C1-213: Phòng HTĐN tiếp đại diện tạp chí Times Higher Education. Mời đại diện VP BGH, TT&QTTH cùng dự.
THỨ 6
THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC: