Lịch công tác

Quay lại

Lịch công tác 21

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 21 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

 

 

THỨ 2

+ 09h00 tại C1-213: Phòng HTĐN tiếp đại diện Công ty DAIZO TEC.

+ 09h00 tại C1-318: Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trịnh Xuân Yến, đề tài: Tính chất định tính của nghiệm một số lớp các phương trình có trễ và trung tính. Ngành: Toán học. Mã số: 9460101. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.
THỨ 3

+ 08h30 tại C1-318: Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Toàn, đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số bôi trơn thủy tĩnh đến độ cứng vững của cụm trục chính thủy tĩnh máy mài tròn ngoài 3K12. Ngành: Kỹ thuật cơ khí. Mã số: 9520103. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

+ 14h00 tại C1-213: BGH (PGS. H. Đ.Chính) chủ trì họp thường niên Chương trình GIGAKU (online). Phòng HTĐN chuẩn bị.

+ 14h00 tại C1-318: Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hoàng Văn Tuấn, đề tài: Nghiên cứu chế tạo, tính chất và khả năng ứng dụng của các vật liệu nano bạc tổ hợp Ag-polymer, Ag-TiO2-GO, Ag-CoFe2O4-GO. Ngành: Khoa học vật liệu. Mã số: 9440122. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

THỨ 4

+ 08h00 tại phòng Hội thảo C2: Tập huấn công tác truyền thông. TP: BGH, Phòng TT&QTTH, Lãnh đạo các đơn vị cấp 2 và các cán bộ phụ trách công tác truyền thông của đơn vị (theo danh sách đăng ký). Phòng TT&QTTH, HCTH, CSVC chuẩn bị.

+ 08h30 tại C1-222: BGH (PGS.N.P. Điền) chủ trì Toạ đàm “Nâng cao hiệu quả phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy Lý luận chính trị” với sự tham gia của Khoa Triết học-Đại học Sư phạm Hà Nội, Phòng Dân vận-Quân chủng Phòng không Không quân. Kính mời đại diện Lãnh đạo các Phòng ĐT, QLNC, CTSV cùng dự. Kính mời các thầy, cô và các em sinh viên quan tâm đến dự. Khoa LLCT, Viện SPKT và ĐTN chuẩn bị.

+ 14h00 tại C1-318: Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Lương Minh Tuấn, đề tài: Nghiên cứu mô phỏng sự chuyển pha trong một số hệ spin gián đoạn. Ngành: Khoa học vật liệu. Mã số: 9440122. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

+ 15h00 tại C2-204: Họp Đảng ủy trường.

+ 17h45 tại Hội trường tầng 1 - Trung tâm Việt Đức: BGH (PGS. N.P.Điền) chủ trì gặp mặt sinh viên quốc tế nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu. Mời đại diện lãnh đạo Phòng HTĐN, TS, ĐT, các Viện: CK, CKĐL, KTHH, KT&QL, ĐTVT, Điện, CNTT&TT, SPKT, Dệt may, DM-GD&TT, KH&CN Môi trường, Toán ƯD & TH, CNSH & CNTP, đại diện Đoàn thanh Niên, Hội Sinh viên Trường cùng dự. Phòng CTSV chuẩn bị.

THỨ 5

+ 14h00 tại C1-222: Hội đồng trường họp kỳ họp thứ 5 – khóa II. Văn phòng ĐU – Hội đồng trường chuẩn bị.

+ 14h00 tại C1-318: Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trọng Quang, đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu cao su chống rung giảm chấn trên cơ sở cao su thiên nhiên. Ngành: Kỹ thuật hóa học. Mã số: 9520301. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

THỨ 6
THỨ 7
CHỦ NHẬT

 

 

 

NHẮC VIỆC: