Lịch công tác

Quay lại

Lịch công tác 1

LỊCH CÔNG TÁC

NĂM HỌC 2020 - 2021

Tải về

Từ 6h00 ngày 24/7/2021 thực hiện cách ly toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô theo Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội & theo nguyên tắc Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ các công việc THẬT SỰ CẦN THIẾT mới vào các khuôn viên Trường ĐHBK Hà Nội.

Công việc CẦN THIẾT bao gồm: trực lãnh đạo đơn vị cấp 2, xử lý tài liệu mật, khẩn cấp phát sinh, và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu cụ thể của Trưởng đơn vị cấp 2.

Cần đăng ký trước khi vào Trường để trưởng đơn vị phê duyệt qua email & TUÂN THỦ HƯỚNG DẪN CỦA BẢO VỆ. https://forms.office.com/r/p1ddYwqqmF

THỨ 2

+ 07h00: BGH (PGS. N.P. Điền) chủ trì triển khai chạy phần mềm xét tuyển đại học đợt 1 cho nhóm trường Miền Bắc. Tổ kỹ thuật và phòng TS chuẩn bị. 

+ 08h30: BGH (PGS. H.Q. Thắng) chủ trì họp trực tuyến giao ban mảng công việc TCCB, KTTC, TT&QTTH, TTPC, HCTH, Triển khai ISO 21001:2018. Phòng HCTH chuẩn bị.

+ 09h00: BGH (PGS. N.P. Điền) chủ trì họp giao ban về triển khai công tác Đào tạo và Công tác sinh viên năm học 2021-2022. 

+ 14h00: BGH (PGS. H.Q. Thắng) chủ trì họp trực tuyến rà soát công tác giảng dạy kỳ 2020-2 và triển khai giao kết kỳ 2021-1. TP: Theo giấy mời. Phòng HCTH mời họp.
THỨ 3

+ 14h00 BGH (PGS. H.Q. Thắng) chủ trì họp trực tuyến đánh giá tiến độ xây dựng các đề án phát triển các Trường Cơ Khí, CNTT-TT và Điên-Điện Tử. TP: Theo giấy mời. Phòng TCCB chuẩn bị.

+ 14h00: BGH (PGS. N.P. Điền) chủ trì họp trực tuyến với BGH và các đơn vị chuyên môn của Trường ĐH Hà Nội về nội dung hợp tác giữa hai trường trong công tác đào tạo. TP: theo giấy mời. Phòng ĐT chuẩn bị

THỨ 4

+ 08h00: BGH (PGS. H.Q. Thắng) chủ trì Họp trực tuyến các Hội đồng tuyển dụng giảng viên xuất sắc thuộc Viện KH&CN Môi trường và Viện VLKT. TP: Theo giấy mời. Phòng TCCB chuẩn bị.

+ 08h30: BGH (PGS. N.P. Điền) chủ trì chủ trì họp trực tuyến rà soát tiến độ triển khai Đề án đổi mới phương thức Giáo dục QP-AN và Đề án đổi mới nội dung và phương pháp dạy-học GDTC. Thành phần: Lãnh đạo khoa GD QP&AN, GDTC. Phòng ĐT chuẩn bị.

+ 11h00: BGH (PGS. H.Q. Thắng, PGS. N.P. Điền) chủ trì họp rà soát công tác chuẩn bị thành lập Học bổng Trần Đại Nghĩa. TP: Theo giấy mời. Phòng CTSV chuẩn bị.

+ 17h00: BGH (PGS. N.P. Điển) chủ trì tổng kết xét tuyển ĐH đợt 1 cho nhóm trường Miền Bắc và công bố điểm chuẩn trúng tuyển ĐH năm 2021. Phòng TS chuẩn bị. 

THỨ 5

+ 08h00: BGH (PGS. H.Q. Thắng, PGS. N.P. Điền) chủ trì họp trực tuyến Ban chỉ đạo chuyển đổi số về việc rà soát tiến độ và công tác chuẩn bị ra mắt Hệ thống quản trị đại học trực tuyến eHUST. TP: theo giấy mời. Tổ kỹ thuật CĐS và phòng HCTH chuẩn bị.

+ 14h00: trên nền tảng Zoom:  https://zoom.us/j/97266859707?pwd=T0hmbWhBbzFkZ2FJWHNKMFpzSDd2QT09; Meeting ID: 972 6685 9707; Passcode: 606222. TP: BGH (PGS. N.P. Điền); Lãnh đạo các Phòng HTĐN, CTSV, TTT&QTTH, ĐT; GV và SV Viện Ngoại ngữ. Viện NN chuẩn bị.

+ 15h00: BGH (PGS. H.Q.Thắng) chủ trì Họp công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021 Cụm số 5 các trường ĐH-CĐ. Phòng TCCB chuẩn bị.

THỨ 6

+ 8h30: BGH (PGS. N.P. Điền) chủ trì họp trực tuyến (lần 1) Ban tổ chức Hội thảo BK+ về "Đổi mới Dạy-Học-Đánh giá trên nền tảng số nhằm cải thiện năng lực sử dụng tiếng Anh cho sinh viên, học viên các ngành KT&CN". TP: đại diện nhóm BK+ (7 trường ĐH) và một số chuyên gia (theo giấy mời). Phòng ĐT chuẩn bị.

+ 10h30: Phòng HTĐN họp trực tuyến với đại diện trường Massey University. Phòng HTĐN chuẩn bị.

THỨ 7
CHỦ NHẬT
+ 09h00: Hội nghị biểu dương con cán bộ Trường đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học 2020 - 2021 (trực tuyến trên MS Teams: https://bit.ly/3ncAGcq và Fanpage. Kính mời toàn thể CBVC và gia đình tham dự. Công đoàn Trường chuẩn bị.
 

NHẮC VIỆC:

[SARS-CoV-2]:

  1. Khi phát hiện có liên quan với F0, F1, F2, F3 hãy nhanh chóng khai báo y tế https://tokhaiyte.vn/ và cập nhật thông tin cho đơn vị tại https://forms.office.com/r/LsycY7QZ8E. CHỦ ĐỘNG CÁCH LY & LÀM VIỆC TẠI NƠI CƯ TRÚ;
  2. CBVC & Khách đến làm việc THẬT SỰ CẦN THIẾT trong các khu vực Trường phải khai báo thông tin tại https://forms.office.com/r/p1ddYwqqmF & tuân thủ kiểm tra hướng dẫn của Bảo vệ;
  3. Sinh viên cần làm thí nghiệm RẤT CẤP THIẾT CHO NHIỆM VỤ PHÒNG CHỐNG DỊCH trong các khu vực Trường phải đăng ký trên https://forms.office.com/r/AawF7Cv3EZ, có xác nhận của Thầy Cô hướng dẫn và được sự đồng ý của Trưởng đơn vị cấp 2 và của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19;
  4. Luôn cập nhật các THÔNG TIN & ĐỊA ĐIỂM DỊCH BỆNH MỚI PHÁT SINH tại https://ncov.moh.gov.vn/ hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone;
  5. Bắt buộc thực hiện nghiêm nguyên tắc "5K'' của Bộ Y tế để giữ an toàn cho toàn Trường và xã hội, xem tại đây;
  6. Thông tin phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trường được đặt tại website: http://www.hust.edu.vn/covid-19 để thuận tiện cho việc cập nhật;
  7. Từ 16/8/2O21: CBVC vì lý do bất kỳ mà chưa tiêm Vaccine theo 8 đợt của Trường thì đăng ký tiêm tại https://forms.office.com/r/CYgSKkpLx1 & liên hệ với Thắng-Phòng HCTH để có lịch cụ thể.