Lịch công tác

Quay lại

Lịch công tác 33

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 33 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2

+ 08h30 tại C1-318: Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Vũ Minh Diễn, đề tài: Nghiên cứu khả năng tận dụng nhiệt nước làm mát và khí thải của động cơ diesel tàu thủy cỡ nhỏ để chưng cất nước ngọt từ nước biển. Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực. Mã số: 9520116. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

+ 09h00 tại Giảng đường dốc tầng 3 nhà B1: Khai mạc Trường hè Các chủ đề nâng cao trong Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo. Viện CNTT&TT chuẩn bị.

+ 14h00 tại C1-318: Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Nhỉnh, đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu sinh học trong hỗn hợp diesel-ethanol-biodiesel tới tính năng kỹ thuật và phát thải động cơ diesel. Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực. Mã số: 9520116. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

+ 14h30 tại C1-207: Phòng HTĐN tiếp Văn phòng Cựu sinh viên, Đại sứ quán Hoa Kỳ. Mời Phòng HCTH cùng dự.  
THỨ 3

+ 10h00 tại C1-214: BGH (PGS. H.Q. Thắng) tiếp Ngài Đại sứ Argentina tại Việt Nam. TP. Theo giấy mời. Phòng HTĐN chuẩn bị.

+ 14h00 tại C1-318: Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Tuấn, đề tài: Quản trị rủi ro trong lập lịch dự án phần mềm sử dụng mạng Bayes, Ngành: Kỹ thuật phần mềm. Mã số: 9480103. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

+ 16h00 tại C1-213: Phòng HTĐN họp khởi động dự án UK-BRI-China. TP: Theo thư mời. Phòng HTĐN chuẩn bị.

THỨ 4

+ Toàn trường Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương (10/3).

THỨ 5

+ 08h30 tại C1-222: BGH (PGS. H.Đ. Chính) chủ trì Tọa đàm “Thúc đẩy Khoa học công nghệ tạo động lực phát triển chế biến nông sản trong bối cảnh mới”. TP: Theo giấy mời. Viện CNSH-CNTP chuẩn bị.

+ 09h00 tại C1-213: Phòng HTĐN làm việc trực tuyến với Đại học Đông Bắc. Phòng HTĐN chuẩn bị.

15h30 tại Sảnh tầng 1 Tòa nhà Tạ Quang Bửu: BGH (PGS. H.Đ. Chính) chủ trì khai mạc buổi diễn thuyết của Ngài Phó Đại sứ CHLB Đức tại VN - Ông Weert Börner với sinh viên về chủ đề “Chuyển dịch năng lượng toàn cầu - The Global Energy Transition”. Mời cán bộ và sinh viên quan tâm tham dự. Phòng: HTĐN, CSVC, TT&QTTH, AN và các viện: Điện, CKĐL chuẩn bị. 

THỨ 6

+ 08h30 tại Sảnh tầng 1 Tòa nhà Tạ Quang Bửu: BGH (PGS. H.Q. Thắng) chủ trì Lễ khai mạc Triển lãm “Energy in Transition – Powering Tomorrow" do ĐSQ Đức, GIZ phối hợp với Trường ĐHBK HN tổ chức. TP: Lãnh đạo trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị cùng đại diện sinh viên theo kế hoạch. Phòng: HTĐN, CSVC, TT&QTTH, AN, QLNC, HCTH chuẩn bị.

+ 11h00 tại P.702 – Tòa nhà TQB: Tọa đàm “Renewable Energy and Vietnam’s Energy Transition: Powering the Low Carbon Future”. Mời CB, SV quan tâm đến dự. Phòng HTĐN, Viện Điện chuẩn bị.

+ 14h00 tại C1-318: Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Vũ Thành Niêm, đề tài: Nghiên cứu hệ thống treo đoàn xe theo hướng giảm tải trọng động. Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực. Mã số: 9520116. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

+ 14h00 tại P.702 – Tòa nhà TQB: Tọa đàm “Energy Sustainability in Transition to Renewables – Leveraging the Coal Phase-out in Rural Vietnam”. Mời CB, SV quan tâm đến dự. Phòng HTĐN, Viện CKĐL, VLKT chuẩn bị.

THỨ 7

+ 08h00 tại Khách sạn Thái Bình Dương – Cửa Lò – Nghệ An: Tập huấn cán bộ Đảng, Chính quyền, Công đoàn trường ĐHBK Hà Nội năm 2021. TP: Theo giấy triệu tập.

+ 08h00 tại Tầng 1 - Tòa nhà Tạ Quang Bửu: Triển lãm “Energy in Transition – Powering Tomorrow" tiếp tục (cả ngày). Mời CB, SV quan tâm đến dự. Phòng HTĐN, CSVC, QLNC, AN hỗ trợ.
CHỦ NHẬT
+ 08h00 tại Tầng 1 - Tòa nhà Tạ Quang Bửu: Triển lãm “Energy in Transition – Powering Tomorrow" tiếp tục (cả ngày). Mời CB, SV quan tâm đến dự. Phòng HTĐN, CSVC, QLNC, AN hỗ trợ.
 

NHẮC VIỆC: