Lịch công tác

Lịch công tác 46

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 46 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2
+ 08h30 tại phòng C1-318, Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hiên, đề tài: Nghiên cứu phương pháp phát hiện và xác định vị trí nguồn can nhiễu lên tín hiệu định vị sử dụng vệ tinh/ Detect and localize interference sources for global navigation satellite systems. Ngành: Kỹ thuật máy tính. Mã số: 9480106.
THỨ 3
THỨ 4

+ 09h00 tại C1-222: BGH (PGS. H.Đ.Chính) chủ trì ký hợp tác giữa Viện VLKT với Công ty Cổ phần Phát triển và Phân phối các giải pháp về công nghệ cao LVT. TP: Theo giấy mời. Phòng HTĐN, Viện VLKT chuẩn bị.

THỨ 5

 

 

THỨ 6

+ 09h00 tại C1-222: BGH (PGS. H. Q. Thắng) chủ trì lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng TMCP MB. TP. Theo giấy mời. Phòng HTĐN chuẩn bị.

THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:

[COVID-19] Lưu ý SINH VIÊN, CBVC, & KHÁCH khi đến Trường làm việc trực tiếp

  1. Phải tiêm đủ liều cơ bản Vaccine COVID-19 để làm việc trực tiếp bởi nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao;
  2. Thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K
  3. Khai báo khi có bệnh nghi ngờ hoặc bệnh xác định tại https://forms.office.com/r/LsycY7QZ8E.