Thông báo

Quay lại

Tổ chức giải thể thao Công đoàn năm 2017

Để công tác tổ chức giải được thành công, Ban chấp hành Công đoàn Trường kêu gọi mỗi Khoa, Viện huy động tối thiểu 20 VĐV tham gia, mỗi đơn vị Phòng ban, Trung tâm huy động tối thiểu là 50% CBVC tham gia.

Thời gian hướng dẫn tập luyện và tổ chức giải như sau:

  • Thời gian hướng dẫn tập luyện Đi bộ, Kéo co: ngày 18, 19/9/2017; từ 16h30 đến 18h00.
  • Địa điểm tập luyện: Sân vận động Bách Khoa.
  • Thời gian khai mạc và thi đấu: 6h30 - 12h00 thứ Sáu, 22/09/2017.
  • Địa điểm thi đấu: Sân vận động Bách Khoa.
  • Trang phục thi đấu: Ban chấp hành Công đoàn Trường sẽ tổ chức phát áo thi đấu cho CBVC là vận động viên theo danh sách các đơn vị đăng ký với Ban tổ chức.

Lưu ý: các đơn vị lập danh sách đăng ký vận động viên tham gia thi đấu và cỡ áo tương ứng với từng VĐV (S, M, L, XX, XXL) có xác nhận của Lãnh đạo Công đoàn đơn vị và gửi về Văn phòng Công đoàn Trường (phòng 214 – C2) trước thứ Sáu ngày 15/09/2017.

  • Thời gian phát áo thi đấu: Thứ Hai, ngày 18/09/2017. Ban tổ chức sẽ ưu tiên số lượng và kích thước áo thi đấu cho các đơn vị đăng ký sớm.

Ban chấp hành Công đoàn Trường đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Công đoàn các đơn vị phối hợp với chính quyền đồng cấp thông báo rộng rãi tới CBVC của đơn vị hưởng ứng phong trào thể thao do Công đoàn Trường phát động, đồng thời cổ vũ tinh thần cho các VĐV tham gia thi đấu đạt kết quả cao nhất.


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T08
25
Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2018