Thông báo

Quay lại

Tiểu dự án "Nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại Trường ĐHBK Hà Nội

1. Giới thiệu dự án

Dự án Hỗ trợ giáo dục đại học tự chủ được tài trợ vốn vay của Ngân hàng Thế giới cho 3 trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh và Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tiểu dự án "Nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại Trường ĐHBK Hà Nội là một trong những dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ cho Chính phủ Việt Nam thông qua việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và mua sắm thiết bị giáo dục đào tạo, nghiên cứu. Tiểu dự án gồm 3 hợp phần gồm

Hợp phần 1: Đầu tư và nâng cao chất lượng đào tạo trong lĩnh vực Điện - Điện tử - Cơ điện tử và Khoa học vật liệu

Hợp phần 2: Đầu tư và nâng cao năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực Điện - Điện tử - Cơ điện tử và Khoa học vật liệu

Hợp phần 3: Thiếp lập cơ cấu chi tiết cho hệ thống quản trị Trường, Hội đồng quản trị Trường và Ban giám hiệu, các phòng, ban về quản lý hành chính và tài chính

2. Vị trí thực hiện dự án

Dự án được thực hiện trong khuôn viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng 

3. Nội dung dự án

- Xây dựng tòa nhà C7 trên diện tích 9.561 m2, cao 9 tầng, 1 tầng hầm, diện tích sàn xây dựng 39.380m2

- Mua sắm trang thiết bị cho đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực: Điện - Điện tử; Cơ điện tử và Khoa học vật liệu

4. Mục tiêu 

Xây dựng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành một cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam về khoa học - công nghệ. Tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên, hỗ trợ quá trình đổi mới cơ chế hoạt động, thực hiện tự chủ toàn diện và bền vững. 

5. Tổng mức đàu tư dự án

Dự án có tổng mức đầu tư là 50 triệu USD, trong đó vốn vay Ngân hàng thế giới là 45 triệu USD, vốn đối ứng của Trường là 5 triệu USD

6. Thời gian thực hiện dự án

Từ năm 2017 - 2021

Thông tin chi tiết của tiểu dự án download TẠI ĐÂY


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T08
25
Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2018