Thông báo

Quay lại

Thống kê đất đai, hạ tầng cơ sở vật chất

Kính gửi:  Các đơn vị trong toàn Trường
   
Căn cứ Quyết định số 1924/QĐ-TTg ngày 06/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-ĐHBK-TCCB ngày 02/4/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra việc sử dụng đất đai, hạ tầng CSVC của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

Tổ công tác kiểm tra việc sử dụng đất đai, hạ tầng CSVC của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đề nghị đơn vị thống kê toàn bộ CSVC đơn vị được giao quản lý, như: Diện tích đất đai, các phòng làm việc, nghiên cứu, thí nghiệm, xưởng thực hành…

Đề nghị các đơn vị thống kê theo biểu mẫu đính kèm TẠI ĐÂY;

Kết quả thống kê (bản giấy) gửi về:

Địa chỉ: phòng Quản trị - P.204 nhà C3
Thời gian: trước thứ Sáu, ngày 15 tháng  6  năm 2018 để phòng thống kê, báo cáo BGH; Bản điện tử gửi theo địa chỉ: Chị Hương chuyên viên phòng Quản trị, ĐT: 0917001636, email: huongphongquantri@gmail.com.

Mong được sự hợp tác của Quý đơn vị giúp phòng Quản trị hoàn thành nhiệm vụ.

Xin trân trọng cám ơn.


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T11
19
Giải thể thao Công đoàn năm 2018