Thông báo

Quay lại

Thông báo thi thăng hạng CDNN giảng viên chính năm 2017

Được sự Ủy quyền của Bộ Giáo dục Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (cụm thi số 2) - Đơn vị tổ chức thi xin trân trọng thông báo tới các ứng viên:

1. Chương trình khai mạc (chi tiết xem tại đây)

2. Lịch thi (chi tiết xem tại đây)

3. Sơ đồ vị trí tòa nhà bố trí phòng thi (chi tiết xem tại đây)

4. Danh sách ứng viên thi các môn:

- Kiến thức chung (xem danh sách kèm theo)

- Ngoại ngữ (xem danh sách kèm theo)

- Tin học (danh sách kèm theo)

- Báo cáo tổng quan (danh sách kèm theo)

 


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
17
Hội thảo tuyển dụng công ty Daizo Tec