Thông báo

Quay lại

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2018 của Bộ NN&PTNT

Công văn số 10136/BNN-KHCN ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2018 thuộc "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020" và "Đề án phát triển và ứng dụng Công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020.

Hồ sơ đề xuất: Xem tệp đính kèm

Thời hạn nộp đề xuất: trước ngày 28/02/2017

 

Tệp đính kèmCông văn số 10136/BNN-KHCN


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T03
24
Bế mạc và trao giải Giải bóng đá nữ sinh viên Bách khoa BKFS's CUP 2017