Thông báo

Quay lại

Lịch tiếp công dân trong Quý 1 và Quý 2 năm 2018

Lịch tiếp công dân định kỳ của Hiệu trưởng vào ngày thứ 2 tuần cuối hàng tháng (trong Quý 1 và Quý 2 năm 2018 là ngày 29/01, 26/02, 26/3, 23/4, 28/5, 25/6):

  • Thời gian: 14h30 – 16h30
  • Địa điểm: Phòng 213 - C1, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Lịch tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Thanh tra Pháp chế vào các ngày làm việc trong tuần, cụ thể:

  • Thời gian: 9h00 – 11h00 trong các ngày từ thứ 2 đến thứ 6
  • Địa điểm: Phòng 217 - C2, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
17
Hội thảo tuyển dụng công ty Daizo Tec