Thông báo

Quay lại

Các chương trình học bổng sau đại học thuộc Dự án AUN/SEED-Net năm học 2017-2018

- Thông tin chi tiết và hướng dẫn nộp hồ sơ mời tham khảo website: http://www.seed-net.org/application-forms/

- Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng năm 2017-2018:

 

Chương trình học bổng

Hạn cuối nộp hồ sơ tại Phòng HTQT

1) PhD in Japan

20/9/2017

2) Master's Degree Program (Master’s)

20/10/2017

3) PhD Sandwich

20/10/2017

4) PhD in Singapore

15/1/2017 (August 2018 intake)

30/6/2018 (January 2019 intake)

 

- Cán bộ phòng HTQT phụ trách chương trình: Đoàn Thu Trang

Email: trang.doanthithu@hust.edu.vn, Điện thoại: 3 869 3796

Một số thông tin cơ bản về các chương trình học bổng xem TẠI ĐÂY.


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T03
23
Tọa đàm Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Viện Đào tạo Quốc tế (SIE)