Thông báo

Quay lại

Đề xuất PTN có nhu cầu hợp tác với PTN của Trung Quốc

Thực hiện công văn 319/BKHCN-HTQT ngày 10/02/2017 về việc Đề xuất PTN có nhu cầu hợp tác với PTN của Trung Quốc, Phòng KHCN đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phối hợp cung cấp thông tin theo nội dung của công văn.

 

Tệp đình kèm: Công văn 319


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T03
01
Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (HCERES) đánh giá và kiểm định chất lượng CTĐT của Trường