Sinh viên

Quay lại

Thông báo về việc thu học phí và phí BHYT học kỳ I năm học 2016-2017

Thông báo số tiền HP cần quét đợt 1 kỳ I năm học 2016-2017


Danh sách chi tiết: xem tại đây
 
Chú ý:
  • Sinh viên có thắc mắc về số tiền dư nợ và chưa có số TK ATM thì phản hồi lại trước thứ 6 (ngày 18/11/2016). 
  • Sinh viên cần tư vấn, hỗ trợ xin liên hệ trực tiếp với Phòng Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên: P103 và P104 nhà C1, E-mail: ctsv@hust.edu.vn

SỰ KIỆN NỔI BẬT
T03
01
Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (HCERES) đánh giá và kiểm định chất lượng CTĐT của Trường