Hợp tác & Đối ngoại

Quay lại

Chuyên gia quản trị tài chính kế toán CIMA

Hệ chuyên gia Quốc tế (BKACAD) là chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và các đối tác nước ngoài như Cisco System, Microsoft, Sun Microsystems, Prometric VUE (Hoa Kỳ) và Hiệp hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong việc đào tạo nhân lực có trình độ chuyên môn đạt chuẩn quốc tế. Hiện tại, Hệ chuyên gia Quốc tế (BKACAD) có 3 chuyên ngành đào tạo: Chuyên gia Quản trị mạng và Bảo mật hệ thống Quốc tế, Chuyên gia Lập trình Quốc tế, Chuyên gia Quản trị Tài chính kế toán Quốc tế CIMA.

Chuyên gia Quản trị Tài chính kế toán CIMA là chương trình đào tạo thứ ba của Hệ chuyên gia Quốc tế (BKACAD), chương trình dành cho học sinh đã tốt nghiệp THPT, cung cấp cho học viên:

  • Kiến thức nền tảng vững chắc về kế toán quản trị, kế toán tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
  • Kiến thức và kĩ năng quản lí chiến lược và các vấn đề đề liên quan tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
  • Tiếng anh chuyên ngành Quản trị tài chính, Kế toán quản trị
  • Các kỹ năng mềm quan trọng để làm việc trong môi trường quốc tế

Tốt nghiệp Chuyên gia Quản trị Tài chính kế toán Quốc tế CIMA, học viên nhận được đồng thời:

  • Bằng tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp do Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội cấp.
  • Chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo Chuyên gia Quản trị tài chính kế toán CIMA - 3 năm do Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cấp.
  • Chứng chỉ “CIMA Advanced Diploma” về Kế toán Quản trị do Hiệp hội kế toán quản trị công chứng Anh Quốc cấp được đánh giá cao và có giá trị trên 165 nước trên thế giới

Thông tin liên hệ:

Đại diện Hệ chuyên gia Quốc tế (BKACAD)

Link liên quan

 


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T01
17
Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII - Bách khoa nghìn giọt hy vọng lần thứ XXVII