Hợp tác & Đối ngoại

Quay lại

Chuyên gia quản trị mạng và bảo mật hệ thống quốc tế

Hệ chuyên gia Quốc tế (BKACAD) là chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và các đối tác nước ngoài như Cisco System, Microsoft, Sun Microsystems, Prometric VUE (Hoa Kỳ) và Hiệp hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong việc đào tạo nhân lực có trình độ chuyên môn đạt chuẩn quốc tế. Hiện tại, Hệ chuyên gia Quốc tế (BKACAD) có 3 chuyên ngành đào tạo: Chuyên gia Quản trị mạng và Bảo mật hệ thống Quốc tế, Chuyên gia Lập trình Quốc tế, Chuyên gia Quản trị Tài chính kế toán Quốc tế CIMA.

Chuyên gia Quản trị mạng và Bảo mật hệ thống Quốc tế là chương trình đào tạo đầu tiên của Hệ chuyên gia Quốc tế (BKACAD), chương trình dành cho học sinh đã tốt nghiệp THPT, mục tiêu của chuyên ngành nhằm cung cấp cho học viên:

  • Nền tảng kiến thức và kỹ năng về hệ thống mạng Quốc tế
  • Khả năng nghiên cứu, thiết kế, phát triển, vận hành và duy trì mạng máy tính Quốc tế và bảo mật hệ thống mạng Quốc tế
  • Kỹ năng tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin
  • Các kỹ năng mềm quan trọng để làm việc trong môi trường quốc tế

Tốt nghiệp Chuyên gia Quản trị mạng và Bảo mật hệ thống Quốc tế, học viên nhận được:

  • Bằng tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị mạng do Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội cấp.
  • Chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo do Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cấp.
  • 02 Chứng chỉ quốc tế: Chuyên viên Quản trị mạng - CCNA do Cisco Systems và Chuyên viên Quản trị hệ thống - MCSA do Microsoft (Hòa Kỳ) cấp có giá trị trên Toàn Cầu.

Thông tin liên hệ:

Đại diện Hệ chuyên gia Quốc tế (BKACAD)

Link liên quan

 


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T11
20
Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 2017