Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

17 / 08
Tuần sinh hoạt công dân và Định hướng cho sinh viên K62
24 / 08
Khai giảng năm học mới 2017 - 2018
28 / 08
Bắt đầu năm học mới 2017 - 2018
Xem tất cả

Tuyển sinh Tuyển sinh

Đại học
Ngày 20/02/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-ĐHBK-ĐTĐH Quy định tuyển thẳng và ưu tiên xét...
Xem chi tiết
Sau Đại học
Các thí sinh đăng ký dự thi thuộc đối tượng phải học bổ sung (theo danh sách kết quả xét duyệt hồ sơ) cần phải đến đăng ký học bổ sung tại Viện...
Xem chi tiết

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN