Học phí

Thông báo về việc xử lý sinh viên chưa hoàn thành học phí học kỳ I năm học 2016-2017
14 tháng 04, 2017
Nhà trường dự kiến sẽ xử lý những sinh viên còn nợ học phí học kỳ I năm học 2016-2017  (có danh sách kèm theo)  như sau: - Hình thức xử lý: Kỷ luật cảnh cáo mức 2, đình chỉ học tập...
> Xem thêm
Thông báo về việc thu học phí Học kỳ II năm học 2016-2017 (HK20162)
01 tháng 03, 2017
Nhà trường xin thông báo kế hoạch thu học phí học kỳ II năm học 2016-2017 như sau: Hình thức thu: Thu qua tài khoản thu học phí của sinh viên tại Ngân hàng VietinBank ( Nhà trường...
> Xem thêm
Thông báo về việc xử lý kỷ luật đối với sinh viên không hoàn thành học phí học kỳ I năm học...
27 tháng 02, 2017
Những sinh viên chưa hoàn thành học phí Học kỳ 1 năm học 2016-2017 (Học kỳ 20161) sẽ bị xử lý như sau: 1-     Bị khóa tài khoản đăng ký học tập của Sinh viên; ...
> Xem thêm
Thông báo số tiền quét được học phí kỳ 20161 đợt 2
27 tháng 02, 2017
Danh sách chi tiết:  xem tại đây
> Xem thêm
1 2 Next