Học phí

Thông báo về việc xử lý kỷ luật đối với sinh viên không hoàn thành học phí học kỳ I năm học...
27 tháng 02, 2017
Những sinh viên chưa hoàn thành học phí Học kỳ 1 năm học 2016-2017 (Học kỳ 20161) sẽ bị xử lý như sau: 1-     Bị khóa tài khoản đăng ký học tập của Sinh viên; ...
> Xem thêm
Thông báo số tiền quét được học phí kỳ 20161 đợt 2
27 tháng 02, 2017
Danh sách chi tiết:  xem tại đây
> Xem thêm
Thông báo số tiền học phí cần quét đợt 2 học kỳ I năm học 2016-2017 - Danh sách dự kiến cảnh cáo...
27 tháng 02, 2017
1.  THÔNG BÁO SỐ TIỀN HỌC PHÍ CẦN QUÉT ĐỢT 2 HỌC KỲ I   NĂM HỌC 2016 - 2017   xem file tại đây . 2.  Những sinh viên chưa hoàn thành học phí  ( ...
> Xem thêm
Thông báo số tiền quét được học phí kỳ 20161 đợt 1
27 tháng 02, 2017
Danh sách chi tiết:  xem tại đây
> Xem thêm
Thông báo số tiền HP cần quét đợt 1 kỳ I năm học 2016-2017
14 tháng 11, 2016
Danh sách chi tiết:   xem tại đây   Chú ý: Sinh viên có thắc mắc về số tiền dư nợ và chưa có số TK ATM thì phản hồi lại trước thứ 6 (ngày 18/11/2016).  ...
> Xem thêm
1 2 Next