Học phí

Thông báo kết quả quét học phí Đợt 1 từ ngày 08/03/17 đến ngày 17/03/17
23 tháng 03, 2017
Kết quả quét học phí Đợt 1 từ ngày 08/03/17 đến ngày 17/03/17:  xem chi tiết tại đây
> Xem thêm
Thông báo về việc thu học phí Học kỳ II năm học 2016-2017 (HK20162)
01 tháng 03, 2017
Nhà trường xin thông báo kế hoạch thu học phí học kỳ II năm học 2016-2017 như sau: Hình thức thu: Thu qua tài khoản thu học phí của sinh viên tại Ngân hàng VietinBank ( Nhà trường...
> Xem thêm
Thông báo về việc xử lý kỷ luật đối với sinh viên không hoàn thành học phí học kỳ I năm học...
27 tháng 02, 2017
Những sinh viên chưa hoàn thành học phí Học kỳ 1 năm học 2016-2017 (Học kỳ 20161) sẽ bị xử lý như sau: 1-     Bị khóa tài khoản đăng ký học tập của Sinh viên; ...
> Xem thêm
Thông báo số tiền quét được học phí kỳ 20161 đợt 2
27 tháng 02, 2017
Danh sách chi tiết:  xem tại đây
> Xem thêm
Thông báo số tiền học phí cần quét đợt 2 học kỳ I năm học 2016-2017 - Danh sách dự kiến cảnh cáo...
27 tháng 02, 2017
1.  THÔNG BÁO SỐ TIỀN HỌC PHÍ CẦN QUÉT ĐỢT 2 HỌC KỲ I   NĂM HỌC 2016 - 2017   xem file tại đây . 2.  Những sinh viên chưa hoàn thành học phí  ( ...
> Xem thêm
1 2 Next