Học bổng tài trợ

Học bổng tài trợ Học bổng tài trợ

Hội thảo cơ hội nhận học bổng của công ty Acecook Việt Nam
21 tháng 04, 2017
Thời gian: 9h00 thứ năm, ngày 12/5/2017. Địa điểm: phòng Hội thảo C2.
> Xem thêm
Thông báo lễ trao học bổng Lotte HKII năm học 2016 - 2017
10 tháng 04, 2017
Thời gian: 8h00, thứ Ba, ngày 25 tháng 4 năm 2017
> Xem thêm
Thông báo Danh sách sinh viên nhận học bổng Denso năm học 2016-2017
01 tháng 03, 2017
Căn cứ vào kết quả học tập và kết quả rèn luyện năm học 2015-2016 của sinh viên, Công ty Denso Việt Nam đã lựa chọn 15 sinh viên đủ tiêu chuẩn nhận Học bổng Denso năm học 2016-2017. Trong số 15...
> Xem thêm
Thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng Sumitomo năm học 2016-2017
27 tháng 02, 2017
Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên nhận học bổng Sumitomo năm học 2016-2017. Lễ trao học bổng sẽ được thông báo trên trang công tác sinh viên  http://ctsv.hust.edu.vn/  và cổng...
> Xem thêm
1 2 3 ... 6 Next