Học bổng tài trợ

Học bổng tài trợ Học bổng tài trợ

Học bổng sinh viên thực tập tốt nghiệp 2018
22 tháng 01, 2018
Tuyển sinh viên thực tập tốt nghiệp (Internship Jobs) Viện ITIMS, trường ĐHBKHN là một trong những đơn vị hàng đầu trong cả nước về đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực...
> Xem thêm
Chương trình học bổng toàn phần bậc đại học Panasonic năm 2017
30 tháng 03, 2017
Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 25/5/2017
> Xem thêm
Thông báo Danh sách sinh viên nhận học bổng Denso năm học 2016-2017
01 tháng 03, 2017
Căn cứ vào kết quả học tập và kết quả rèn luyện năm học 2015-2016 của sinh viên, Công ty Denso Việt Nam đã lựa chọn 15 sinh viên đủ tiêu chuẩn nhận Học bổng Denso năm học 2016-2017. Trong số 15...
> Xem thêm
Thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng Sumitomo năm học 2016-2017
27 tháng 02, 2017
Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên nhận học bổng Sumitomo năm học 2016-2017. Lễ trao học bổng sẽ được thông báo trên trang công tác sinh viên  http://ctsv.hust.edu.vn/  và cổng...
> Xem thêm
Chương trình học bổng Nitori năm học 2016-2017
27 tháng 02, 2017
Căn cứ vào Thỏa thuận được ký kết giữa Quỹ học bổng Nitori quốc tế và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về việc triển khai chương trình học bổng Nitori; căn cứ tiêu chí xét chọn học bổng, Nhà...
> Xem thêm
1 2 3 ... 5 Next