Hoạt động nghiên cứu & Chuyển giao công nghệ

HĐ nghiên cứu & Chuyển giao CN HĐ nghiên cứu & Chuyển giao CN

Danh mục đề tài NAFOSTED thực hiện từ 2014: Danh mục đề tài

Chương trình nghiên cứu 15

Đảm bảo an toàn an ninh cho các hệ thống thông tin và truyền thông

Mục tiêu dài hạn:

Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ “Đảm bảo an toàn an ninh hệ thống thông tin và truyền thông” của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội nhằm mục tiêu thúc đẩy những nghiên cứu sâu rộng trong lĩnh vực an toàn, an ninh hệ thống thông tin và truyền thông, đồng thời xây dựng những sản phẩm có tính thực tiễn về an toàn an ninh hệ thống thông tin truyền thông. Về dài hạn, chương trình được xây dựng nhằm:

–Tạo dựng những nhóm nghiên cứu, phát triển mạnh trong lĩnh vực an toàn an ninh hệ thống thông tin truyền thông, góp phần xây dựng đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực an toàn an ninh hệ thống thông tin.

– Xây dựng các công nghệ nền tảng, làm cơ sở để phát triển những hệ thống, sản phẩm mạnh có tính thực tiễn trong lĩnh vực an toàn an ninh hệ thống thông tin.

– Góp phần nâng cao năng lực đội ngũ nghiên cứu, triển khai và chất lượng đào tạo đại học và sau đại học.

Mục tiêu cụ thể:

Chương trình nghiên cứu về “Đảm bảo an toàn an ninh cho hệ thống thông tin và truyền thông” có những mục tiêu cụ thể sau:

–         Nghiên cứu và làm chủ những phương pháp, những công nghệ tiên tiến đảm bảo an toàn an ninh hệ thống thông tin và truyền thông đối với những hạ tầng cũng như dịch vụ nền tảng khác nhau.

–         Nghiên cứu, xây dựng những sản phẩm hệ thống ứng dụng, các hệ thống hạ tầng, các gói dịch vụ, các giải pháp hữu ích đảm bảo an toàn an ninh cho hệ thống thông tin và truyền thông. Những sản phẩm cũng như giải pháp tập trung vào:

  • Ngăn chặn, phát hiện và phòng chống các dạng tấn công vào các hệ thống thông tin, hệ thống truyền thông, chống rò rỉ thông tin.
  • Đảm bảo an toàn truyền tải thông tin trong môi trường mở, đảm bảo an toàn an ninh cho các giao dịch trực tuyến và các dịch vụ.
  • Nghiên cứu, thử nghiệm những phương pháp an toàn an ninh thông tin mới cho những mô hình tính toán tiên tiến.

–         Nghiên cứu xây dựng chính sách quản lý an toàn, an ninh thông tin, áp dụng cho các cơ quan, tổ chức xã hội; xây dựng các chương trình đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn về an toàn an ninh thông tin, hệ thống.

1.2.  Ban điều hành chương trình (không quá 5 người)

  1. PGS. Nguyễn Linh Giang        Trưởng Ban điều hành
  2. TS. Trần Đức Khánh                 Ủy viên thư ký
  3. PGS. Phan Trung Huy              Ủy viên
  4. TS. Nguyễn Khanh Văn            Ủy viên
  5. TS. Vũ Thị Hương Giang          Ủy viên

Danh sách và thông tin sơ bộ về các nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tệp đính kèm Danh sách các nhóm nghiên cứu

 

Danh mục bài báo ISI năm học 2015-2016: Danh mục bài báo

Danh mục bài báo khoa học đăng trong tạp chí trong nước của cán bộ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm học 2015-2016.

Tệp đính kèm: 

Danh mục bài báo (7/2015-12/2015)

Danh mục bài báo (01/2016-6/2016)