Hệ thống phòng thí nghiệm Hệ thống phòng thí nghiệm

DANH SÁCH PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM

STT

Tên Phòng thí nghiệm

Đơn vị trực tiếp quản lý

I

PTN trọng điểm quốc gia

 

1

PTN Trọng điểm quốc gia về vật liệu Polyme và Compozit

 

II

Các PTN đầu tư tập trung

 

1

PTN Công nghệ Lọc hóa dầu và vật liệu xúc tác hấp phụ

Viện Kỹ thuật hóa học

2

PTN Tự động hóa

Viện Điện

3

PTN nghiên cứu và triển khai công nghệ Môi trường

Viện KH&CN Môi trường

4

PTN động cơ đốt trong

Viện Cơ khí động lực

5

PTN Khoa học và công nghệ Nhiệt lạnh

Viện KH&CN Nhiệt Lạnh

6

PTN Công nghệ vật liệu kim loại

Viện KH&CN Vật liệu

7

PTN Vật lý (WB)                    

Viện Vật lý kỹ thuật

8

PTN EMCO

Viện Cơ khí

9

PTN Hệ thống điều khiển công nghiệp

Viện Điện

10

PTN Nano – Quang điện tử

Viện Tiên tiến KH&CN

11

PTN nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học

Viện CNSH&CNTP

 

Thông tin chi tiết quy chế tổ chức và hoạt động của PTN đầu tư tập trung, xem TẠI ĐÂY.


TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN