Đề tài các cấp

Đề tài các cấp Đề tài các cấp

Hướng dẫn triển khai xét chọn đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2017
22 tháng 05, 2017
Đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2017
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 của Sở KHCN Tỉnh Quảng Ngãi
01 tháng 04, 2017
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018
Thông báo Kêu gọi đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ theo Nghị định thư giữa Bộ Khoa học...
16 tháng 11, 2016
Việt Nam và CHLB Đức thông báo kêu gọi đề xuất các dự án hợp tác Nghiên cứu và Phát triển, tập trung vào việc phát triển các sản phẩm và ứng dụng đổi mới trong mọi lĩnh vực công nghệ và ứng dụng
1