Truy cập nội dung luôn

ĐÀO TẠO

Tổng quan
>
Trang thông tin đào tạo đại học của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cung cấp các thông tin về quy chế/quy định trong đào tạo đại học, chương trình đào tạo, các biểu mẫu, thời khóa biểu, học phí,...

> Xem chi tiết

Kế hoạch học tập & giảng dạy
>
Căn cứ vào chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016, Trường ĐHBK Hà Nội xây dựng biểu đồ kế hoạch học tập các khóa

> Xem chi tiết

Đại học chính quy
>
Ngành đào tạo (hay ngành học) là một lĩnh vực chuyên môn rộng được quy định trong Danh mục đào tạo cấp IV của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình đào tạo thường được xây dựng cho một ngành, trong...

> Xem chi tiết

Ngành đào tạo (hay ngành học) là một lĩnh vực chuyên môn rộng được quy định trong Danh mục đào tạo cấp IV của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình đào tạo thường được xây dựng cho một ngành, trong...
    TT Chương trình đào tạo Chuyên ngành Nội dung CTĐT 1 ...
Danh mục các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ TT Mã số Tên chuyên ngành Chương trình ...
Danh mục ngành đào tạo ĐH hình thức vừa làm vừa học xem TẠI ĐÂY
Kế hoạch đào tạo Thạc sĩ
>
Chương trình đào tạo được thực hiện theo khóa đào tạo, năm học và học kỳ. Khóa đào tạo là thời gian thiết kế để HV hoàn thành một CTĐT. Khóa đạo tạo được quy định tối đa là 2 – 2,5 năm...

> Xem chi tiết

Kế hoạch đào tạo Tiến sĩ
>
Thời gian thực hiện CTĐT trình độ TS tùy thuộc vào NCS theo học hệ tập trung liên tục hoặc không tập trung liên tục. Hệ tập trung liên tục : 3 năm liên tục đối với NCS có bằng ThS, 4...

> Xem chi tiết

Số liệu thống kê
>
Số liệu khảo sát được thực hiện từ tháng 12/2016 đến tháng 01/2017 .

> Xem chi tiết