Ngành tuyển sinh đại học Ngành tuyển sinh đại học

GIỚI THIỆU MÔ HÌNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI

 

Mô hình đào tạo

          Sinh viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có nhiều lựa chọn về ngành học và hướng phát triển nghề nghiệp theo nguyện vọng và năng lực cá nhân. Mô hình đào tạo của Trường được đổi mới theo hướng tích hợp, linh hoạt và hội nhập quốc tế, hỗ trợ tốt nhất cho người học phát triển sự nghiệp của mình.

          Sinh viên theo học chương trình Cử nhân có thể tốt nghiệp đại học trong thời gian 4 năm, bao gồm Cử nhân kỹ thuật, Cử nhân công nghệ, Cử nhân khoa học (ngành Hóa học), Cử nhân nhóm ngành Kinh tế-quản lý và Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh.

         Tuy nhiên, hầu hết sinh viên của Trường đều lựa chọn Chương trình tích hợp Cử nhân-Thạc sĩ (5,5 năm) hoặc Cử nhân-Kỹ sư (5 năm) với mong muốn có được các kiến thức chuyên môn sâu, năng lực chuyên môn vững chắc để trở thành các kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật, nhà quản lý, doanh nhân, giảng viên đại học, nhà nghiên cứu, vv.

         Đối với chương trình Cử nhân công nghệ (9 ngành đào tạo) và Cử nhân Ngôn ngữ Anh, người học sẽ tốt nghiệp ở bậc cử nhân và có thể tìm ngay cho mình một công việc chuyên môn phù hợp. Cử nhân công nghệ cần nhiều thời gian hơn so với Cử nhân kỹ thuật khi học tiếp để nhận bằng Kỹ sư hoặc Thạc sĩ theo định hướng ứng dụng.    

Chương trình đào tạo

          Đặc điểm chung là các chương trình đào tạo được xây dựng theo chuẩn quốc tế, định hướng ngành rộng, cung cấp các kiến thức nền tảng và cốt lõi, chú trọng các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và khả năng thích ứng của người học trong môi trường quốc tế.  

          Chương trình đào tạo Cử nhân kỹ thuật (4 năm) có mục tiêu và nội dung được xây dựng theo hướng kiến thức nền tảng cơ bản, kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để có thể thích ứng tốt với lĩnh vực rộng của ngành học, chú trọng đến năng lực thiết kế và phát triển hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật. Chương trình chuyển tiếp từ CNKT lên Kỹ sư gồm các kiến thức chuyên môn sâu theo lĩnh vực ứng dụng của ngành học.

          Chương trình đào tạo Cử nhân công nghệ (4 năm)  cung cấp cho người học kiến thức cơ sở chuyên môn rộng, chú trọng đến năng lực và kỹ năng thực hành nghề nghiệp, ứng dụng các giải pháp công nghệ, triển khai vận hành hệ thống và quá trình, quy trình công nghệ. Bằng Cử nhân công nghệ và Cử nhân kỹ thuật có giá trị tương đương, tuy nhiên Cử nhân công nghệ cần nhiều thời gian hơn so với Cử nhân kỹ thuật khi học tiếp lên các trình độ cao hơn.     

         - Các chương trình tiên tiến được giảng dạy bằng tiếng Anh với các ngành: Cơ điện tử; Khoa học và Kỹ thuật vật liệu; Công nghệ thông tin; Điều khiển, tự động hóa và hệ thống điện; Điện tử-Viễn thông và Kỹ thuật y sinh.

         - Danh mục dưới đây gồm các ngành và các chương trình đào tạo của Trường. 

 

Tên nhóm ngành Mã nhóm ngành Tên ngành Viện quản lý
Cơ điện tử KT11 Kỹ thuật cơ điện tử Viện cơ khí
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CNCN)
TT11 Chương trình tiên tiến Cơ điện tử
Cơ khí-Động lực KT12 Kỹ thuật cơ khí Viện cơ khí
Kỹ thuật ô tô Viện cơ khí động lực
Kỹ thuật hàng không
Kỹ thuật tàu thủy
Công nghệ chế tạo máy (CNCN) Viện cơ khí
Công nghệ kỹ thuật ô tô (CNCN) Viện cơ khí động lực
Nhiệt – Lạnh KT13 Kỹ thuật nhiệt Viện KH&CN nhiệt lạnh
Vật liệu KT14 Kỹ thuật vật liệu Viện KH&KT Vật liệu
TT14 Chương trình tiên tiến Khoa học và Kỹ thuật vật liệu
Điện tử - Viễn thông KT21 Kỹ thuật điện tử - viễn thông Viện điện tử viễn thông
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CNCN)
TT21 Chương trình tiên tiến Điện tử - viễn thông
Công nghệ thông tin KT22 Khoa học máy tính Viện Công nghệ thông tin và truyển thông
Kỹ thuật máy tính
Hệ thống thông tin
Kỹ thuật phần mềm
Truyền thông và mạng máy tính
Công nghệ thông tin (CNCN)
TT22 Chương trình tiên tiến: Công nghệ thông tin Việt-Nhật (tiếng Việt) / Công nghệ thông tin ICT (tiếng Anh)
Toán - Tin KT23 Toán-Tin Viện toán ứng dụng và tin học
Hệ thống thông tin quản lý
Điện - Điều khiển và Tự động hóa KT24 Kỹ thuật điện Viện Điện
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Công nghệ kỹ thuật điện (CNCN)
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CNCN)
TT24 Chương trình tiên tiến Điều khiển, tự động hóa và hệ thống điện
Kỹ thuật y sinh TT25 Chương trình tiên tiến Kỹ thuật y sinh Viện điện tử viễn thông
Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường KT31 Kỹ thuật sinh học / Công nghệ sinh học Viện CNSH&CNTP
Kỹ thuật hóa học Viện KT Hóa học
Kỹ thuật thực phẩm Viện CNSH&CNTP
Kỹ thuật môi trường Viện KH&CN Môi trường
Hóa học Viện KT Hóa học
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CNCN)
Công nghệ thực phẩm (CNCN) Viện CNSH&CNTP
Kỹ thuật in KT32 Kỹ thuật in Viện KT Hóa học
Dệt-May KT41 Kỹ thuật dệt Viện dệt may – da giầy và thời trang
Công nghệ may
Sư phạm kỹ thuật KT42 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp Viện sư phạm kỹ thuật
Vật lý kỹ thuật – Kỹ thuật hạt nhân KT5 Vật lý kỹ thuật Viện vật lý kỹ thuật
Kỹ thuật hạt nhân Viện KT hạt nhân & vật lý môi trường
Kinh tế - Quản lý KQ1 Kinh tế công nghiệp Viện Kinh tế và quản lý
Quản lý công nghiệp
KQ2 Quản trị kinh doanh
KQ3 Kế toán
Tài chính-Ngân hàng
Ngôn ngữ Anh TA1 Tiếng Anh KHKT và công nghệ Viện Ngoại ngữ
TA2 Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế
 
(Chú thích: CNCN - Cử nhân công nghệ)