Công báo

Công báo Công báo

Đề tài: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống turbine gió kiểu trục ngang có công suất trong dải từ 15-20kW, Mã số:KC.05.10/11-15 –Thuộc: Chương trình Khoa học & Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng” Mã số: KC.05/11-15.

Chủ nhiệm đề tài: GS.TS Nguyễn Thế Mịch

Đơn vị công tác: Viện Cơ Khí Động Lực

Sản phẩm chính của đề tài: 01 tổ hợp tua bin điện gió có các thông số kỹ thuật:

Công suất tính toán: 15kW

Công suất cực đại: 20kW

Số vòng quay roto: 80 vòng/phút

Số cánh 3 (Composit)

Đường kính roto:12,6 m

Vận tốc khởi động: 2,5m/s

Vận tốc đạt công suất: 6m/s

Vận tốc dừng máy: 25m/s

Máy phát điện Nam châm vĩnh cửu

Chiều cao cột: 18 mét Đường kính 600mm-400mm

Đặc điểm: 100% sản phẩm được chế tạo trong nước (hệ thống cánh, hệ thống truyền động cơ khí, bệ đỡ, máy pháp điện nam châm vĩnh cửu tốc độ thấp, thiết bị điều khiển, thiết bị biến đổi điện)

Đường link video: https://youtu.be/v2PStmUSln0

GS Mich