Công báo

Công báo Công báo

Thông tin kết quả đề tài KC.05.10/11-15

Đề tài: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống turbine gió kiểu trục ngang có công suất trong dải từ 15-20kW, Mãsố:KC.05.10/11-15 – Thuộc: Chương trình Khoa học & Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng” Mã số: KC.05/11-15. Đọc tiếpGiới thiệuThông tin kết quả đề tài KC.05.10/11-15 »