Cấp Trường

Cấp trường Cấp trường

Văn bản này quy định về hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) trong trường Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN), bao gồm: quản lý các chương trình nghiên cứu của Trường, các đề tài, các dự án sản xuất thử nghiệm (SXTN) các cấp; các hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học; hướng dẫn thủ tục và quy định đăng các bài báo khoa học trong tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật; công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường; hỗ trợ xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thương mại và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ trong phạm vi trường ĐHBKHN.

 

Tệp đính kèm: Quyết định 3086


TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN