Các số đã xuất bản

Các số đã xuất bản Các số đã xuất bản

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 112

1. Effect of Different Heating Methods on the Mold Temperature Control in the Plastic Injection Molding Process Do Thanh Trung*, Pham Son Minh, Le Tan Cuong – Ho Chi Minh City University of Technology and Education Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 112 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 111

1. Determination of Multi-Residues and Efficacy of Some Pesticides Newly Registered for Agricultural Products in North Vietnam Nguyen Ngoc Ha1,2, Tran Thi Thuy1, Vu Dinh Hoang1* 1 Northern Pesticide Control and Testing Center 2 Hanoi University of Science and Tecnology Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 111 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 110

1. Mô phỏng mô hình chuẩn IEEE trong ATP-EMTP phục vụ nghiên cứu hiện tượng cộng hưởng dưới đồng bộ Lê Đức Tùng – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 110 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 109

1. Nghiên cứu bộ quan sát trượt để ước lượng tốc độ và vị trí rotor động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu Nguyễn Quang Địch – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 109 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 108

1. Closed-Loop Identification of Steam Boilers Using Linear Parameter-Varying Model Trinh Thi Khanh Ly 1,2, Hoang Minh Son 1* 1 Hanoi University of Science and Technology 2 Electric Power University Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 108 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 107

1. Hardware and Software Design for a Self-Balanced Two-Wheelled Scooter Nguyen Hong Quang – Hanoi University of Science and Technology Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 107 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 106

1. Determination of Welding Deformations of I Beam by the General Theory of Welding Deformations and Stresses Nguyen Tien Duong – Hanoi University of Science and Technology Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 106 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 105

1. Investigation of Endothelial Network Formation under Different Medium Conditions with Cell Sheet Engineering Dang Minh Hieu – Hanoi University of Science and Technology Ngo Xuan Trung, Eiji Nagamori, Masahiro Kino-oka – Graduate School of Engineering, Osaka University Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 105 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 104

1. Results of Experimental High Current Impulse 4/10S of Metal Oxide Varistors Zinc in the High Voltage 220 kV Surge Arrester Nguyen Huu Kien – Institute of Energy Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 104 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 103

1. Modeling and Control of Supercapacitor Energy Storage Systems Pham Tuan Anh1,2, Vu Hoang Phuong1, Nguyen Phung Quang1* 1Hanoi University of Science and Technology 2Vietnam Maritime University Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 103 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 102

1. Cascade Sliding Mode Control of DC Motor Nguyen Xuan Anh, Nguyen Huy Phuong, Nguyen Quang Dich* – Hanoi University of Science and Technology Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 102 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 101

1. Optimal State Observer Design Using Gauss-Newton Algorithm in Output Feedback Nmpc Do Thi Tu Anh, Nguyen Doan Phuoc* – Hanoi University of Science and Technology Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 101 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 100

1. An Improved Method of Automatic Machining Feature Recognition from 3D Solid Model Phung Xuan Lan*, Hoang Vinh Sinh – Hanoi University of Science and Technology Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 100 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 99

1. Extraction and Characterization of Exopolysaccharides from Azotobacter Chroococum AT19 Bui Dinh Long*, Chu Thi Chuc, Nguyen Tien Thanh, Trinh Xuan Anh, Hoang Minh Tien, Nguyen Lan Huong – Hanoi University of Science and Technology Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 99 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 98

1. An Architecture of Adhoc-Based Marine Communication Network Một kiến trúc của mạng adhoc ứng dụng trong mạng thông tin biển Nguyen Trung Dung, Nguyen Van Duc – Hanoi University of Science and Technology Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 98 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 97

1. Researchto Improvethe Model Order Reduction Algorithm Nghiên cứu cải tiến thuật toán giảm bậc mô hình Nguyen Huu Cong – Thai Nguyen University Vu Ngoc Kien, Dao Huy Du – Thai Nguyen University of Technology – Thai Nguyen University Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 97 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 96

1. Nghiên cứu thiết kế cấu trúc điều khiển phi tuyến động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu sử dụng phương pháp backstepping A Backstepping-Based Nonlinear Controller Design for Permanent Magnet Excited Synchronous Motors Nguyễn Hữu Quang, Nguyễn Phùng Quang – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 96 »

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 95

1. Model Reference Adaptive Controller Design for Gearing Transmission Systems Thiết kế bộ điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu cho hệ truyền động qua bánh răng Nguyen Doan Phuoc – Hanoi University of Science and Technology Le Thi Thu Ha – Thai Nguyen University of Technology Đọc tiếpGiới thiệuTạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 95 »