Các giải thưởng

Các giải thưởng Các giải thưởng

Xét tặng giải thưởng Bảo Sơn năm 2016
15 tháng 12, 2016
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch tổ chức và thể lệ xét tặng giải thưởng Bảo Sơn. Đây là giải thưởng thường niên hàng năm nhằm nhân rộng cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần quảng bá, phổ biến các công trình khoa học hoặc sáng chế đã được ứng dụng trong thực tế, khuyến khích tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
Thông báo về việc tổ chức giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017
13 tháng 12, 2016
Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển.
1