Các biểu mẫu

Các biểu mẫu Các biểu mẫu

Mẫu tờ khai

Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 263/2016/TT- BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, thay thế Thông tư số 22/2009/TT-BTC... Đọc tiếpGiới thiệuMẫu tờ khai »