Tư vấn, Hỗ trợ việc làm Tư vấn, Hỗ trợ việc làm

Tư vấn, hỗ trợ việc làm
30 tháng 10, 2016
Công tác tư vấn hỗ trợ việc làm cho sinh viên luôn được Trường ĐHBK Hà Nội quan tâm, chú trọng. Trường thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên ở cấp Khoa, Viện; tổ...
> Xem thêm
1