Tin tức & Thông báo

Định hướng nghiên cứu

Trong hoạt động khoa học công nghệ (KHCN), Trường ĐHBK Hà Nội luôn tích cực đổi mới và thích ứng với nhu cầu phát triển của xã hội, vượt qua khó khăn, phát huy mọi nội lực sẵn để tạo cơ hội và...

Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ E-GNSS trong giao thông thông minh”

Ngày 23/4, tại Trường ĐHBK Hà Nội, Hội thảo quốc tế về “Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ E-GNSS trong giao thông thông minh” đã được Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ định...
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
01
Buổi tọa đàm của Trường với Doanh nghiệp với chủ đề "Bách khoa Hà Nội với doanh nghiệp trong chiến lược tự chủ đại học và phát triển nghiên cứu"